met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

28 maart 2005

Staatssecretaris Schultz: Maatregelen tegen overstromingen voor 2 miljard euro

Het rivierengebied rond de Rijntakken en een deel van de Maas moet uiterlijk 2015 goed zijn beschermd tegen overstromingen. Daarvoor zijn maatregelen nodig voor een bedrag van 2,2 miljard euro.

De stuurgroep Ruimte voor de Rivier onder voorzitterschap van staatssecretaris Schultz (VenW) adviseert het kabinet dit maatregelenpakket vast te stellen.
De maatregelen voorzien onder meer in een dijkverlegging langs de Waal bij Lent in Nijmegen en de ontpoldering van de Overdiepsche Polder langs de Bergsche Maas. Daarnaast gaat het om maatregelen voor de gebieden langs de Merwedes, Neder-Rijn en IJssel.

Voortgang
Het kabinet neemt naar verwachting half april een besluit over de maatregelen. Na instemming van het kabinet, krijgt dit de status van 'Planologische Kernbeslissing, deel 1'. Burgers, belangengroepen en overheden kunnen hierover tot en met 24 augustus 2005 hun mening geven. PKB deel 2 bevat de bundeling van deze inspraakreacties. In PKB deel 3 verwoordt het kabinet zijn definitieve standpunt.

Nadat ook de Tweede en Eerste Kamer met dit standpunt hebben ingestemd, kan waarschijnlijk na medio 2006 worden begonnen met de voorbereiding en de uitvoering van de maatregelen.

In de stuurgroep is ook gesproken over de voorlopige resultaten van het onderzoek naar strategieën voor rampenbeheersing. Mogelijk vervallen Rijnstrangen en Ooijpolder als noodoverloopgebied. De staatssecretaris bespreekt dit nader in het kabinet. Voor 1 mei zal het kabinet hierover duidelijkheid verschaffen.

Bron: Persbericht ministerie van VenW


 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb