met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

22 april 2005

Innovatieplatform verdeelt extra geld

Het Innovatieplatform heeft het extra geld dat in het Paasakkoord is uitgetrokken voor innovatie verdeeld. De 150 miljoen euro gaat naar de sleutelgebieden, het beroepsonderwijs en de onderzoeksinfrastructuur.

Dat maakte minister-president Balkenende op 20 april bekend na afloop van een vergadering van het Innovatieplatform. Minister Brinkhorst (EZ) en minister Van der Hoeven (OCW) werken de afspraken verder uit, in overleg met het platform.

De fractievoorzitters van CDA, VVD en D66 en het kabinet hebben op 26 maart 2005 in het Paasakkoord afspraken gemaakt over de verdere uitvoering van het beleidsprogramma van het kabinet. Aanleiding voor de nieuwe afspraken was het aftreden van minister De Graaf.

De partijen spraken onder meer af om 150 miljoen euro extra uit te trekken voor Innovatie. Dit bedrag is nu door het Innovatieplatform verdeeld.

Sleutelgebieden
Van het totale bedrag gaat 70 miljoen euro naar nieuwe en bestaande sleutelgebieden. Het Innovatieplatform kan succesvolle sectoren erkennen als sleutelgebied. Een belangrijk criterium daarbij is mate waarin de betrokken partijen investeren in het gebied. 
Vorig jaar erkende het Innovatieplatform als sleutelgebied onder meer de sectoren bloemen en voeding, 'high tech' systemen, water en de creatieve industrie. 

Onderzoeksinfrastructuur
Voor investeringen in de infrastructuur voor onderzoek is 40 miljoen euro extra beschikbaar. Het gaat vooral om grote onderzoeksfaciliteiten. De reguliere middelen zijn in Nederland onvoldoende om grootschalig toponderzoek te verrichten en toponderzoekers en bedrijven aan te trekken. Het extra geld sluit aan bij eerdere investeringen in de nanotechnologie, biotechnologie en innovatieve ICT-toepassingen. 

Beroepsonderwijs
Ook het beroepsonderwijs krijgt 40 miljoen euro extra. Het geld zal ingezet worden om de doorlopende leerlijn te verbeteren en om het beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op de praktijk. De investering komt bovenop de 100 miljoen euro die minister Van der Hoeven (OCW) eerder beschikbaar stelde voor praktijklokalen in het VMBO. 

Bron:
Nieuwsbericht ministerie van EZ
Persbericht Innovatieplatform

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb