met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

26 mei 2005

Advies: Landelijke heffing voor gebruik van de wegen

Automobilisten moeten in de toekomst voor het gebruik van de weg gaan betalen in plaats van belasting te betalen voor het bezit van een auto. Daarvoor pleit de commissie-Nouwen in een advies aan het kabinet.

De opbrengsten van de beprijzing van het weggebruik moet worden gebruikt voor aanleg, onderhoud en verbetering van wegen, en voor maatregelen om milieu- en ruimtelijke problemen op te lossen.

Het Platform adviseert het kabinet zo snel mogelijk een landelijke kilometerprijs in te voeren. Door belastingheffing te vervangen door prijzen, kan het beheer, aanleg en onderhoud van wegen op afstand van de overheid worden geplaatst. Een onafhankelijke inningsorganisatie moet de betalingen voor het gebruik van wegen innen en de opbrengsten rechtstreeks doorsluizen naar de zelfstandige wegbeheerders.

Het Nationaal Platform Anders Betalen voor Mobiliteit, onder voorzitterschap van oud-ANWB-directeur Nouwen, heeft het rapport aangeboden aan minister Peijs (VenW) en minister Zalm (Financiën).

Kabinetsreactie
De ministers hebben nog geen inhoudelijke reactie gegeven op de conclusies van de commissie. Het rapport wordt verwerkt in deel drie van de Nota Mobiliteit, die eind juni verschijnt. Minister Peijs heeft het rapport ter informatie naar de Tweede kamer gestuurd.

Bron: Nieuwsbericht ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb