met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

28 mei 2005

Waardecreatie door grote bouwondernemingen
Onderzoekers: drs.M. Teker en drs.F.J. Jansen

Waardecreatie ontstaat wanneer een onderneming voor haar aandeelhouders een hoger rendement behaalt dan een zeker minimum, dat als eis wordt aangehouden. Grote bouwondernemingen streven voor hun aandeelhouders naar waardecreatie. Dit blijkt uit mededelingen hierover in de jaarverslagen.

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre dertien grote Nederlandse bouwondernemingen in de afgelopen jaren voor hun aandeelhouders waarde hebben gecreëerd, en of de appreciatie hiervan kon worden teruggevonden in de koersontwikkeling van het aandeel. Dit laatste is alleen onderzocht voor bouwondernemingen met een notering aan de Amsterdamse Effectenbeurs (Euronext). Voor niet-beursgenoteerde bouwondernemingen is bezien in hoeverre er een positief verband was tussen waardecreatie en de ontwikkeling van hun intrinsieke waarde.

In de periode 1997-2002 bedroeg de jaarlijkse waardecreatie van de dertien bouwondernemingen gemiddeld 1,7 procent van het werkzame vermogen. Een significant verband tussen deze waardecreatie en de ontwikkeling van de aandelenkoersen en de intrinsieke waarde kon echter niet worden vastgesteld. Niettemin bleek uit een schriftelijk onderzoek onder grote beleggers dat aan waardecreatie wel belang wordt gehecht.

bron: EIB

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb