met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

1 juni 2005

Overheid moet meer risico nemen voor innovatie

Het Innovatieplatform stelt dat de overheid innovatie kan bevorderen, maar dat daarvoor een andere werkwijze nodig is. Dit betekent vooral meer economisch risico en minder toezicht op maatschappelijke organisaties.
Dat schrijft het Innovatieplatform in het rapport 'Grenzen zoeken, grenzen verleggen'. In het rapport staan veertien acties waarmee de overheid innovatie kan bevorderen.

Het Innovatieplatform vindt dat de overheid 'bovenal méér economisch risico moet nemen'. Andere voorgestelde acties voor de overheid zijn onder meer:
De balans verschuiven van 'verkokerde' ministeries naar samenwerkingsprojecten tussen ministeries. Veel maatschappelijke problemen overstijgen namelijk de afzonderlijke beleidsterreinen. Het Innovatieplatform stelt hierbij een Deltabudget voor. De beheerder van dit budget is eindverantwoordelijk voor de verschillende medewerkers en rapporteert bijvoorbeeld aan de minister-president.

Meer ruimte geven aan bedrijven en maatschappelijke dienstverleners. Dat betekent ook minder regels.

Gebruikmaken van de ruimte die de Europese aanbestedingsregels bieden. Volgens het Innovatieplatform worden deze regels 'oneigenlijk streng' geïnterpreteerd. De bevordering van innovatie kan een zwaarwegend criterium bij de aanbesteding zijn.
Een vast percentage van 2,5% voor innovatie reserveren op de begrotingen van ministeries.

Bij inkoop en aanbestedingen bedrijven stimuleren om nieuwe producten, processen en diensten te ontwikkelen. Dat helpt de overheid weer om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de kosten te reduceren.

Bron: Persbericht Innovatieplatform

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb