met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

3 juni 2005

VNK Statica

Berekenen kalkzandsteenconstructies met vernieuwd programma VNK Statica

Tijdens introductiebijeenkomsten op 24 mei en 1 juni jongstleden is de nieuwe VNK Statica gelanceerd. De derde versie van dit computerprogramma bevat 12 modules voor het berekenen van kalkzandsteenconstructies, gebaseerd op de volledig herziene NEN 6790 – TGB Steenconstructies. VNK Statica werkt volgens de laatste stand der techniek, bevat toegankelijke en zichtbare rekenmethodieken en geeft heldere antwoorden en oplossingen. Het programma wordt uitgegeven door VNK, Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform.

In 1992 bracht VNK de eerste versie uit en in 1997 de tweede. De geheel herziene TGB Steenconstructies maakte het noodzakelijk de programmatuur van VNK Statica aan te passen. Naast actualisering en aanpassing aan de normen is versie 3.0 uitgebreid met drie nieuwe modules: toetsing van een kruisvormig constructiedeel dat de stabiliteit van woningen bepaalt, toetsing van een kern van twee verdiepingen en van een neutrale wand. Momenteel wordt gewerkt aan nog twee modules: toetsing van een raamwerk van twee bouwlagen en van een rij woningen met stabiliteitskernen. Naar verwachting worden deze eind 2005 uitgebracht.

Twaalf modules
Tijdens de bijeenkomsten is de nieuwe NEN 6790 besproken door prof.ir. D.R.W. Martens, voorzitter van de NEN TGB Steenconstructies, respectievelijk prof.ir. C.S. Kleinman, beiden van de TU Eindhoven. De 12 modules van VNK Statica zijn toegelicht door ir. S. Wijte van Adviesbureau Hageman. Iedere module berekent een onderdeel uit een totale draagconstructie volgens één of meerdere artikelen uit de TGB Steenconstructies.

Over de veranderde druksterkteklassen hield ing. H.J. Verkleij een inleiding. Een belangrijke eigenschap van kalkzandsteenconstructies is de druksterkte. De Nederlandse norm voor kalkzandstenen en blokken is vervangen door de Europese norm EN 771-2. in de TGB Steenconstructies zijn nieuwe formulieren opgenomen voor de muurdruksterkte van gelijnde wanden. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor kalkzandsteen.

VNK Statica

De modules van VNK Statica bevatten heldere invoerschermen. Na invoer van alle eigenschappen geeft het programma in iedere module de resultaten van de berekening weer. VNK Statica draait onder Windows 98 of hoger. De handleiding is als pdf-bestand op de cd-rom opgenomen. VNK Statica kost € 95,- ex BTW en kan worden besteld bij VNK in Huizen, telefoon 035 67 20 581 of info@vnk.nl.
Gebruikers worden uitgenodigd hun opmerkingen te delen met de samenstellers van het programma en kunnen die doorgeven aan de VNK.

NEN 6790
De NEN-serie 6700 Technische grondslagen voor bouwconstructies (TGB) beschrijft de algemene betrouwbaarheidseisen ten aanzien van veiligheid en bruikbaarheid die op alle bouwconstructies van toepassing zijn, ongeacht het materiaal waarvan zij zijn gemaakt. De NEN 6790 bevat de basiseisen en bepalingsmethoden voor steenconstructies. Beschreven wordt hoe steenconstructies moeten worden getoetst voor de uiterste grenstoestand. De vernieuwde versie is 1 april 2005 van kracht geworden. De belangrijkste wijzigingen zijn de verwijzingen naar Europese productnormen, in tegenstelling tot voorheen nationale. Tevens is voor het eerst een aantal berekeningsmethoden opgenomen die in CUR-Aanbevelingen over steenconstructies zijn beschreven.

meer info: VNK, tel: 035-6720581 of info@vnk.nl

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb