met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

6 juli 2005

De Nieuwbouw organiseert: PPD tussen Rijkswaterstaat en Marktpartijen

Om te bepalen hoe marktpartijen hun kennis en ervaring zo goed mogelijk kunnen inzetten, organiseert DeNieuwBouw op 24 augustus 2005 een Publiek Private Discussie (PPD) voor Rijkswaterstaat. De Nieuwbouw nodigt marktpartijen uit die in de Beheer- en Onderhoudsector werkzaam zijn om deel te nemen aan deze Publiek Private Discussie.

Geïnteresseerde bedrijven en Rijkswaterstaat zullen in een bijeenkomst van gedachten wisselen over de (on-) mogelijkheden van de onderhoudsimpuls van kunstwerken in en boven de rijks(vaar)wegen.


De kunstwerken in en boven rijks(vaar)wegen in Nederland worden aangepakt. Door toename van de verkeersintensiteit en de belasting van zwaar verkeer worden kunstwerken zwaar beproefd. Dankzij een onderhoudsimpuls kunnen de kunstwerken in de toekomst de verkeersstromen vlot en veilig blijven verwerken.

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft daarom een budget van enkele honderden miljoenen hiervoor gereserveerd. Dit onderhoud moet in 2006/2007 zijn uitgevoerd.

De marktpartijen kunnen door deze Publiek Private Discussie invloed uitoefenen op de wijze van aanbesteden en contracteren van toekomstige onderhoud- en beheerwerkzaamheden van Rijkswaterstaat.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • soort onderhoud,
  • soort objecten,
  • contractvorm,
  • risicoverdeling,
  • aanbesteding,
  • innovatie en
  • toekomstig werk.

De NieuwBouw adviseert Rijkswaterstaat op basis van de resultaten die voortkomen uit de Publiek Private Discussie. De aanbesteding van de onderhoudsimpuls door Rijkswaterstaat wordt mede gebaseerd op deze uitkomsten.

Deze discussie maakt geen deel uit van de aanbestedingsprocedure.

Wanneer vindt de PPD plaats & Inschrijving

De bijeenkomst vindt plaats op:
woensdagmiddag 24 augustus 2005

De locatie wordt na aanmelding nader bekend gemaakt.

Indien u wilt deelnemen aan de Publiek Private Discussie, kunt u een e-mail sturen met daarin uw bedrijfsnaam, naam, functie, adres en kort uw visie op onderhoud naar:

ppd@denieuwbouw.nl

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb