met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

13 juli 2005

Hoogbouw vraagt bijzondere aandacht

Er wordt in ons land steeds hoger gebouwd. Toch zijn hoogbouwprojecten voor de meeste Nederlandse bouwbedrijven geen dagelijks werk. De stichting RRBouw, de onderzoeksstichting van Bouwend Nederland, heeft daarom een inventariserende studie laten doen naar uitvoeringsmethoden en logistieke knelpunten bij hoogbouwobjecten. In de studie wordt een risico-analyse beschreven voor het uitvoeringsproces, met een uitgebreide checklist voor logistieke knelpunten en de mogelijke maatregelen om de knelpunten op te lossen. Het analysemodel is op CD bij het rapport gevoegd.

Stijgende grondprijzen, ruimtegebrek in stedelijke gebieden, de wens van opdrachtgevers om op toplocaties gevestigd te zijn en prestigieuze overwegingen verklaren deze toenemende vraag naar hoogbouw. Naar verwachting zal hoogbouw boven de 150 meter binnenkort geen uitzondering meer zijn.

Naarmate de hoogte van een bouwobject toeneemt zal de bouwmethodiek en de logistieke opzet steeds maatgevender worden voor de efficiency tijdens de uitvoering. Deze wordt in belangrijke mate bepaald door transport en opslag van materialen, gereedschappen en productiemiddelen (zoals bekistingen, steigers en gereedschappen), aan- en afloop van personeel en de afvoer van bouwafval.

Doordat hoogbouw vaak in stedelijke gebieden plaatsvindt zijn de bereikbaarheid van het bouwterrein, de beperkte ruimte voor opslag en logistiek en de veiligheid van het bouwterrein bijkomende complicerende factoren.

Het extrapoleren van transportsystemen die bij lagere bouwhoogten worden toegepast kan niet zondermeer voor grotere bouwhoogten worden doorgezet. Die systemen zijn aan hoogtegrenzen gebonden. Extrapolatie levert daardoor transportcycli op die onwerkbaar ofwel niet kostenefficiënt zijn. Bij hoogbouw vraagt de afstemming van tussen verticale en horizontale transportsystemen bijzondere aandacht.

Het onderzoek had niet als doel om nieuwe transportsystemen te ontwikkelen, maar juist om als opmaat voor die ontwikkeling logistiek knelpunten te inventariseren. De inventarisatie is in opdracht van RRbouw uitgevoerd door SAOB en Future Site (afstudeeratelier van de TU/e). Bij de risico-analyse is gebruik gemaakt van het FMEA-model (Failure Mode and Effect Analysis).

Het rapport met CD is verkrijgbaar bij de stichting RRBouw per e-mail: s.deligt@bouwendnederland.nl

(Gratis voor Bouwend Nederland-leden, niet leden betalen € 23,80 incl. BTW en verzendkosten)

meer info: BouwendNederland

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb