met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

17 juli 2005

Foto: Baggerwerk Reitdiep Groningen
(bron: Waterschap Hunze & Aa‘s)

RWS begint proef met 'matras' van baggerspecie

Rijkswaterstaat begint in Geldermalsen een proefproject waarbij baggerspecie uit rivieren en sloten die langs of onder de weg wordt gereinigd en vervolgens gebruikt in de wegenbouw. In Gelderland komen meer van dergelijke projecten om baggerspecie in de wegenbouw toe te passen.

De proef met het ‘baggerspeciematras’ bestaat uit de aanleg van een proefwegvak waarin circa 1200 kubieke meter licht verontreinigde baggerspecie uit rivieren wordt toegepast en gereinigd. Het proefvak wordt aangelegd naast de A2 nabij de afslag Beesd. De directe omwonenden zijn met een brief door Rijkswaterstaat geïnformeerd. Voor deze proef werkt Rijkswaterstaat samen met de bedrijven GeoDelft en Koninklijke Boskalis Westminster. Het project vindt plaats in het kader van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst, waarbij innovaties op het gebied van infrastructuur en het benutten van wegen centraal staan.

De provincie Gelderland wil de komende jaren veel vaker verontreinigde baggerspecie toepassen in de wegenbouw. In deze provincie komt de komende tien jaar zo’n 20 miljoen kubieke meter baggerspecie vrij door het saneren van waterbodems. Een deel van deze specie kan op kades en dergelijke worden gestort, een deel moet in depots worden opgeslagen. Na bewerking kan nog weer een deel worden toegepast als bouwstof in civieltechnische werken zoals de wegenbouw.

Maatschappelijk gezien ligt het hergebruik van verontreinigde baggerspecie echter gevoelig. Daarom wil het Gelderse provinciebestuur met de grootst mogelijke zorgvuldigheid projecten kiezen waarbij de specie kan worden ingezet. Het bestuur zal veel aandacht schenken aan het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de projecten.

bron: Binnenlands Bestuur

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb