met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

24 juli 2005

Vooruitgang in wegdektechnologie leidt tot stillere wegdekken

De technologische vooruitgang van de stillere varianten van wegdekken is te danken aan een verscheidenheid aan onderzoek. Nationaal en internationaal is de afgelopen jaren diepgravend onderzoek verricht naar de opwekkingsmechanismen van wegverkeerslawaai. De textuur en absorptie van een wegdek, maar ook het profiel van de band heeft invloed op de geluidemissie. Modelmatig en meettechnisch onderzoek is verricht op vele proefvakken op de oude vliegvelden Welschap en Sperenberg.

Nationale innovatieprogramma’s als Wegen naar de Toekomst en het Innovatieprogramma Geluid (IPG) tillen de stand der techniek op stille wekdekgebied naar een hoger niveau. In het IPG werken de ministeries van VROM en V&W samen aan nieuwe bronmaatregelen om het geluid van rijkswegen en spoorwegen te reduceren. Hierbij krijgt ook de ontwikkeling van stille wegdekken een sterke impuls.

meer info: Wegen naar de Toekomst - Innovatieprogramma Geluid (IPG)

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb