met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

28 juli 2005

Beta's blijven hard nodig, dus wil het Kabinet daar in investeren

Investeren in bèta en techniek blijft hard nodig om ervoor te zorgen dat Nederland tot de Europese voorhoede behoort op het gebied van onderwijs, innovatie en onderzoek. Dat stelt het kabinet in reactie op een CPB-rapport.

In het rapport concludeert het Centraal Planbureau (CPB) dat het stimuleren van deelname aan bèta-opleidingen, geen effectief instrument is om onderzoek en ontwikkeling (R&D) in Nederland te bevorderen. Meer dan de helft van de afgestudeerde bèta's en technici gaat niet in R&D werken. Ook lijkt er geen tekort aan bèta's te zijn, stelt het CPB. Het aantal vacatures, de hoogte van de lonen en de mate van arbeidsparticipatie, wijzen niet op schaarste.

Het kabinet noemt het CPB-onderzoek 'een waardevol macro-onderzoek op basis van een aantal arbeidsmarktindicatoren'. Het geeft echter geen inzicht in de problemen die individuele ondernemers, bedrijfstakken en kennisinstellingen ervaren.

Toenemende vraag
Ook gaat het rapport voorbij aan de politieke ambitie om de investeringen in R&D, innovatie en onderzoek te verhogen. Dit zal leiden tot een toenemende vraag naar bèta's. Tegelijkertijd zijn de vooruitzichten over de beschikbaarheid van voldoende mensen somber. Onderzoeksplaatsen op (technische) universiteiten worden steeds meer door buitenlandse kenniswerkers ingenomen, vanwege een tekort aan Nederlandse academici. Op middellange termijn dreigt een tekort van 120.000 kenniswerkers.

Deltaplan Bèta en Techniek
Het kabinet heeft daarom eind 2003 het Deltaplan Bèta en Techniek gelanceerd. Het streven is om zowel het onderwijs (van primair tot hoger onderwijs) als de bèta- en technische banen aantrekkelijker te maken. Ook moet de aansluiting tussen de vraag vanuit het bedrijfsleven en het aanbod vanuit de opleidingen voortdurend verbeteren.

Het deltaplan richt zich nadrukkelijk niet alleen op banen in onderzoek en ontwikkeling, maar ook op andere sectoren, zoals het onderwijs (docenten in de bètavakken) en de zorg.

Bron: Persbericht ministeries van OCW en EZ

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb