met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

26 augustus 2005

Wet regelt kostenverdeling bij ontwikkeling van bouwlocaties

Het kabinet wil bij de ontwikkeling van bouwlocaties vooraf duidelijkheid over welke kosten gemeenten in rekening kunnen brengen. Zo zal ook sneller duidelijk worden hoe hoog de kosten zijn.

Dat blijkt uit de nieuwe Grondexploitatiewet, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Dekker (VROM) heeft ingestemd. De wet regelt de verdeling van de kosten en opbrengsten bij de ontwikkeling van een bouwlocatie door projectontwikkelaars.

Kosten
Het kabinet wil met de nieuwe wet een einde maken aan de onzekerheid over de verdeling van de kosten tussen gemeenten en projectontwikkelaars. De introductie van een kostensoortenlijst moet afspraken hierover al in een vroeg stadium mogelijk maken.

Het initiatief voor deze lijst is in 2001 genomen door de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (Neprom). Minister Dekker heeft in overleg met deze partijen de lijst verder uitgewerkt en vastgesteld. Op de lijst staan onder meer de kosten genoemd voor het bouwrijp maken van de grond, de aanleg van rioleringen, nieuwe straten, water en groen.

Regie
De nieuwe wet zorgt er ook voor dat gemeenten een goede regie kunnen voeren bij een woningbouwprogramma. Zij krijgen het recht om in het bestemmingsplan de categorieën woningen voor de bouwlocatie (sociale woningbouw en vrije kavels voor particuliere opdrachtgevers) vast te leggen. Verder is er meer ruimte voor onderlinge afspraken met projectontwikkelaars.

Projectontwikkelaars krijgen met de nieuwe wet meer duidelijkheid over de grenzen van de gemeentelijke bevoegdheid. Voor toekomstige bewoners stijgen de kansen op een vrije kavel en sociale woningbouw.
Het wetsvoorstel wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: Regering.nl

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb