met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

29 augustus 2005

Vijftien experimenten met bouwen bij rivieren

Minister Dekker (VROM) heeft vijftien locaties aangewezen voor experimenten met aangepaste bouwvormen in rivierbeddingen. De experimenten moeten winst opleveren voor zowel de locaties als voor de rivier.

Dat schrijft minister Dekker mede namens staatssecretaris Schultz in een brief aan de betrokken provincies. Met de experimenten willen zij meer ruimte geven aan ontwikkelingen in het rivierbed. De bewindslieden passen daarvoor ook de beleidslijn Ruimte voor de rivier aan.

Bij de experimenten gaat het om aangepaste bouwvormen, zoals drijvende gebouwen of gebouwen op palen. De projecten moeten niet alleen winst opleveren voor de locatie, maar ook voor de rivier. Dat betekent dat een gemeente voor de plannen op een aangewezen locatie, ergens anders rivierverruimende maatregelen moet nemen. Ook mogen de projecten geen belemmering vormen voor de toekomstige ontwikkeling van de rivieren.

Op de lijst staan locaties met recreatieve bestemmingen, locaties met waardevolle leegstaande cultuurhistorische gebouwen en verpauperde stadsranden waar gemeenten de ruimtelijke kwaliteit willen verbeteren. De volledige lijst locaties is te vinden op de website van het ministerie van VROM. Deze lijst was al aangekondigd in de Nota Ruimte.

Dekker en Schultz vragen de provincies om de experimenten snel uit te voeren en samen met de gemeenten concrete voorstellen op te stellen.

Bron: Persbericht ministerie van VROM

meer info: waterpro pages

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb