met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

9 september 2005

Kosten invoeren kilometerprijs nog te hoog

Uit de Nota Mobiliteit blijkt dat de kosten voor de invoering van een kilometerprijs op dit moment nog te hoog zijn. Automobilisten gaan op korte termijn wel betalen voor de versnelde aanpak van knelpunten op de weg.
Minister Peijs (VenW) heeft het derde deel van de Nota Mobiliteit samen met de uitvoeringsagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. In deel III zijn de adviezen van medeoverheden en maatschappelijke partijen verwerkt.

De Nota Mobiliteit beschrijft de uitgangspunten voor het verkeers- en vervoersbeleid tot 2020. Het eerste deel kwam in september 2004 uit. De uitgangspunten zijn niet veranderd: een voorspelbare en betrouwbare reistijd, voorrang voor de economie en een grotere rol voor bedrijven en andere overheden.

Concrete doelen in Nota Mobiliteit-deel III zijn voor 2020:

  • in 2020 komt 95% van de reizigers op tijd aan;
  • de files zijn 40% korter;
  • er vallen maximaal 580 verkeersdoden (300 minder dan in 2004);
  • de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden (NOx) is met 40% gedaald.

Voor de uitvoering van de Nota Mobiliteit stelt het kabinet 80 miljard euro beschikbaar.

Kilometerprijs
Het Platform Anders betalen voor mobiliteit (Commissie-Nouwen) adviseert het kabinet automobilisten te laten betalen voor het gebruik van de weg. Dit advies sluit aan bij de Nota Mobiliteit. Het kabinet is voorstander van de kilometerprijs die het Platform voorstelt. Maar het kabinet vindt, net als het Platform, de kosten voor de invoering ervan op dit moment nog te hoog.

Deze kosten bedragen eenmalig 3 miljard en daarna jaarlijks 800 miljoen voor de exploitatie. Ook zijn de technologische ontwikkelingen nog te onzeker. Het kabinet volgt het advies van het Platform om iedere twee jaar te bekijken of een besluit over de kilometerprijs financieel verantwoord is.

Versnellingsprijs
Het kabinet gaat op korte termijn wel aan de slag met de zogeheten 'versnellingsprijs'. Automobilisten betalen dan de extra kosten voor versnelde aanleg van infrastructuur op plaatsen waar veel files zijn. Zij betalen het geld aan een onafhankelijke inningsorganisatie.
Anders dan in het advies van het platform gaan automobilisten pas betalen als de werkzaamheden klaar zijn. Ook vindt het kabinet dat weggebruikers een alternatieve route moeten kunnen kiezen.

Openbaar vervoer
Rijk, regionale overheden, vervoerders en reizigersorganisaties hebben in het OV-beraad besproken hoe de verschillende vormen van openbaar vervoer beter op elkaar te laten aansluiten. Reizigers reizen volgens het OV-beraad niet van station naar station, maar van deur tot deur.

Het kabinet heeft daarom besloten per gebied een netwerkanalyse te gaan maken. Deze analyses moeten zorgen voor een betere toegang tot de grote steden, betere afstemming van de dienstregelingen, kortere wacht- en overstaptijden en bijvoorbeeld goede fietsstallingen. Een betrouwbaar en beter openbaar vervoer moet voor 20% meer reizigers zorgen.

bron: Ministerie V en W

meer info: Nota Mobiliteit (PKB3)

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb