met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

12 september 2005

Nieuwe aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
en speciale sectoren van kracht

Vandaag zijn twee besluiten gepubliceerd die belangrijke veranderingen tot gevolg hebben voor de manier waarop in Nederland wordt aanbesteed. Het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (afgekort Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (afgekort Bass) vormen de implementatie van twee Europese aanbestedingsrichtlijnen die in 2004 zijn vastgesteld.

In de besluiten staan regels voor het verstrekken van opdrachten door de overheid (zoals rijk, provincies, gemeenten) en door bepaalde bedrijven in de nutssectoren. De besluiten Bao en Bass treden op 1 december 2005 in werking, en vervangen het Besluit overheidsaanbestedingen en het Besluit aanbestedingen nutssector. Nieuw ten opzichte van de oude regels is de mogelijkheid om voor zeer ingewikkelde overheidsaanbestedingen (aanbestedingen waarbij vooraf niet alle technische, financiele of juridische eisen waaraan het project moet voldoen kunnen worden voorgeschreven) een speciale aanbestedingsprocedure, de concurrentiegerichte dialoog, te volgen.
Ook nieuw is de mogelijkheid elektronisch aan te besteden.

Daarnaast wordt het aanbesteden van raamcontracten mogelijk gemaakt. De nieuwe regels geven overheids- en opdrachtgevers in de nutssector zo meer mogelijkheden om op een eigentijdse wijze het beste uit te markt te halen. In vervolg op de nieuwe besluiten zal ook de raamwet aanbesteden worden herzien. Deze zal worden aangevuld met nationaal beleid ten aanzien van aanbesteden. Bao en Bass zullen dan worden uitgebreid met regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld proportionaliteit van selectiecriteria en integriteit van bedrijven. Doel hiervan is te voorkomen dat onredelijk zware eisen worden gesteld aan inschrijvende bedrijven, en te voorkomen dat de overheid zaken doet met niet-bonafide bedrijven. Deze nieuwe wetgeving zal naar verwachting in de loop van 2007 in werking treden. Aanbestedende diensten moeten zelf zorg dragen voor de juiste toepassing van de besluiten Bao en Bass in hun dagelijkse aanbestedingspraktijk.

De rijksoverheid hanteert daartoe voor bouwopdrachten het Aanbestedingsreglement Werken. In het nog te verschijnen ARW 2005 zijn de nodige veranderingen aangebracht die het gevolg zijn van het nieuwe besluit Bao. Het ARW 2005 zal tegelijkertijd met Bao in werking treden, op 1 december 2005.


Bron: Nieuwsbank

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb