met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

16 september 2005

Huizenprijs iets lager bij einde aftrek

De huizenprijzen zullen met eenvijfde dalen als de fiscale aftrek van de hypotheekrente in zijn geheel wordt afgeschaft.
Als alleen de aftrek voor de hoogste inkomens wordt beperkt, dan heeft dat geen enkel effect op de huizenmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys, een Rotterdams onderzoeksinstituut.

Ecorys heeft op verzoek van de Raad voor Onroerende Zaken, een overkoepelend orgaan van belangenverenigingen van eigenaren van onroerend goed, de effecten bekeken van manieren om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Binnen de ROZ zijn onder meer de makelaarsvereniging NVM, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de vereniging van woningcorporaties Aedes en de Vereniging Eigen Huis vertegenwoordigd.

De meest radicale variant – het volledig schrappen van de aftrek – leidt volgens Ecorys tot een gemiddelde prijsdaling van 18 procent in het eerste jaar en een stijging van de maandlasten voor modale inkomens met 270 euro. Huishoudens met een inkomen van drie keer modaal gaan er maximaal duizend euro per maand op achteruit.

Het beperken van de aftrek tot de helft van de hypotheekrente heeft een daling van de huizenprijzen van 9 procent tot gevolg en kost een modaal huishouden 130 euro per maand. Andere varianten die door Ecorys zijn onderzocht, hebben minder verstrekkende gevolgen voor de huizenmarkt.

Vorig jaar zwengelde de bankenvereniging NVB de discussie over de renteaftrek aan door zes varianten voor te stellen voor de vermindering van de aftrek. Een daarvan was het geleidelijk verlagen van de hypotheekrente-aftrek met 1 procentpunt per jaar. Op manier kan de aftrek in iets meer dan vijftig jaar naar nul worden gebracht.

De regeringspartijen VVD en CDA zijn faliekant tegen het beperken van de aftrek, maar oppositiepartij PvdA stelde in zijn verkiezingsprogramma voor de aftrek te beperken tot maximaal 42 procent. Deze variant heeft volgens Ecorys geen effect op de huizenprijzen en een beperkt effect op de maandlasten van huizenbezitters. Kamerlid Crone (PvdA) toont zich erg ingenomen met de studie van Ecorys. ‘De burger beseft heel goed dat er iets veranderen gaat rond de hypotheekrente-aftrek’, aldus Crone. ‘Door deze studie wordt het speelveld overzichtelijk.

Crone waarschuwt voor de gevolgen van een stijging van de hypotheekrente, die op dit moment op een historisch laag niveau ligt. ‘Elk procentpunt rentestijging levert de schatkist een belastingtegenvaller van 1,3 miljard euro op. Ik zal VVD en CDA dan ook verantwoordelijk houden als de economie een klap krijgt.

bron: Ecorys

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb