met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

18 oktober 2005

Landelijke voorschriften brandveilige gebouwen

Minister Dekker (VROM) wil voorschriften voor brandveilig gebruik van gebouwen vanaf 1 januari 2007 landelijk vastleggen. Tegelijkertijd wil zij dat er voor veel minder gebouwen een gebruiksvergunning nodig is.

Dat schrijft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Nu heeft elke gemeente eigen voorschriften voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Volgens de minister leidt dat tot veel ergernis bij bedrijven.
Dekker legt de landelijk uniforme voorschriften vast in het Besluit Gebruik Bouwwerken, dat voor alle gemeenten zal gelden.

Gebruiksvergunning
Dekker wil verder dat de gebruiksvergunning in 2007 alleen nog nodig is voor een beperkt aantal gebouwen, zoals cafés, restaurants, bioscopen, theaters, discotheken, bioscopen, hotels, pensions en verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen.

De volgende stap is deze gebruiksvergunning op te nemen in de omgevingsvergunning. Hiermee kunnen ondernemers met één vergunningaanvraag via één loket en één procedure de vergunningen aanvragen voor de bouw en het gebruik van een gebouw.

De plannen sluiten aan bij het voornemen van het kabinet om burgers en bedrijven 25% minder regels op te leggen.

Bron: Persbericht ministerie van VROM

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb