met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

29 oktober 2005

 

'Nederland verbouwt!' --> impuls voorparticuliere woningverbetering

Perscentrum Nieuwspoort Den Haag,
vrijdag 4 november 16.00 uur

Minister Dekker neemt gezamenlijk voorstel in ontvangst
De kwaliteit van de particuliere woningvoorraad in Nederland behoeft dringend aandacht. Onder het motto 'Nederland verbouwt!' hebben zeven organisaties uit de bouw daarom gezamenlijk een plan ontwikkeld om de verbetering van particuliere woningen een belangrijke impuls te geven. Op 4 november a.s. zal minister S.M. Dekker van VROM dit voorstel in ontvangst nemen.

Namens de initiatiefnemers zullen aanwezig zijn:

  • de heer L.C. Brinkman (Bouwend Nederland),
  • mevrouw Pernot (Vereniging Eigen Huis),
  • D. Tommel (Vastgoedbelang/VvE Belang) en
  • H. Lenferink (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland).

Aansluitend wordt een persconferentie gehouden.

De kern van het voorstel is tweeledig.

  1. Enerzijds de instelling van een Nationaal Verbouwfonds, een zogeheten revolverend fonds waaruit particuliere woningeigenaren zachte leningen kunnen betrekken om woningverbetering en/of -herstel te financieren.
  2. Anderzijds bieden de initiatiefnemers aan om met behulp van een ‘Gereedschapskist’ praktische ondersteuning te geven aan eigenaren, bewoners, corporaties en gemeenten.

Maar liefst 65 procent van de woningvoorraad in ons land, oftewel 4,4 miljoen woningen, zijn in handen van particulieren. Het belang voor de volkshuisvesting is daarmee groot. De initiatiefnemers betogen dat nu actie geboden is om een neerwaartse spiraal te voorkomen. Het gaat daarbij niet alleen om herstel van technische gebreken (waardebehoud) maar ook investeren in een hogere kwaliteit (waardecreatie). De gekozen instrumenten passen goed in het huidige klimaat van toenemende marktwerking en terugtredende overheid.

Zeven partijen
De organisaties die zich hebben verenigd als initiatiefnemers zijn: Bouwend Nederland, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, Vastgoed Belang, Vereniging Eigen Huis, VvE Belang. Daarmee wordt vrijwel de hele bouw en vastgoedsector bestreken.

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb