met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

3 november 2005

Bouwen aan integriteit - vd Pol en Straathof

Bouwen aan integriteit van Pim van der Pol en Alex Straathof

Op 14 november verschijnt bij Sdu Uitgevers het boek: Bouwen aan integriteit.
Bouwen aan integriteit gaat over integriteitontwikkeling in de bouw. De boodschap van het boek is dat de mentaliteit van bouwers en van opdrachtgevers moet veranderen. Dat kan door een kopgroep van bouwbedrijven te vormen die succesrecepten voor integriteitontwikkeling toepassen die voor de gehele sector bruikbaar zijn. Op die manier kan het ontstane wantrouwen tussen bouwers en opdrachtgevers worden gekeerd.

Het boek laat zien dat integriteit een opgave is waarvoor bouwer en opdrachtgevers samen verantwoordelijk zijn. Integer zijn betekent ergens voor staan, je kernwaarden bepalen en dat naar binnen (eigen organisatie) en naar buiten (klanten en opdrachtgevers) uitdragen en handhaven. In goede en in slechte tijden. Het boek laat ook zien dat integriteit een noodzakelijke voorwaarde is voor een gezonde, transparante en innovatieve bouwsector.

De auteurs hielden tientallen interviews en een strategiediscussie met bouwers en opdrachtgevers. Daaruit blijkt! dat er twee kampen zijn die elkaa r tegenwerken en wantrouwen. De (publieke) opdrachtgevers vinden de bouwers onbetrouwbaar omdat ze niet eerlijk zijn en te weinig transparant. De bouwers zien opdrachtgevers niet als volwaardige partner omdat ze zich verschuilen achter regels en de politiek en omdat ze onvoldoende deskundig zijn.

Bouwen aan integriteit is vooral een praktisch boek. Het biedt bouwbedrijven een concreet instrumentarium om integriteit in hun organisatie te versterken. De auteurs hebben hun ervaringen met integriteitontwikkeling en cultuurverandering in andere sectoren vertaald naar de bouwwereld. Het programma bouwt voort op methoden die zijn ontleend aan integriteitprogramma's bij politie, belastingdienst, ministeries, gemeenten, etc. De onderdelen van het programma hebben hun effectiviteit bewezen.

In het boek komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

- visies op integriteit van/over bouwers
- visies op integriteit van/over opdrachtgevers
- integriteit en integriteitschendingen
- bouwcultuur en cultuurverandering
- concrete aanpak van integriteitontwikkeling

Voor wie is Bouwen aan integriteit interessant?
Het boek is interessant voor alle leidinggevenden en stafmedewerkers bij zowel bouwers (aannemers, onderaannemers, installateurs) als opdrachtgevers en andere bij het bouwproces betrokkenen zoals architecten, bouwadviseurs, bouwprojectmanagers, bouwkostendeskundigen.

Gegevens:
Titel: Bouwen aan integriteit
Auteurs: Pim van der Pol en Alex Straathof
Omvang: 160 pagina's
Formaat: 17 x 24 cm
Prijs: euro 24,50 inclusief BTW
ISBN: 90 12 111 919
Zie www.sdu.nl/bouw

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb