met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

6 november 2005

Lagere bouwkosten / aanneemsommen

Lagere bouwkosten / aanneemsommen.
Nieuwbouw, verbouw, onderhoud, renovatie.

Doelstelling van het rapport:
Is het mogelijk de bouwkosten / aanneemsommen met 20 tot 25 % te verlagen?

Werkwijze:
Aan de hand van 100 open begrotingen van aanbestedingen zijn analyses gemaakt om aan te tonen hoe de bouwkosten / aanneemsommen verlaagd kunnen worden. Het gaat hier om utiliteitsgebouwen en woningbouw, zowel seriematige als eenmalige projecten. De bedrijven variëren in grootte van 0 werknemers tot meer dan 100 werknemers. De behandelde projecten hebben betrekking op nieuwbouw, verbouw, renovatie of onderhoud.

Ingegaan wordt op welke posten de verlagingen/besparingen mogelijk zijn, nl:

  • directe kosten (arbeid, materiaal, onderaannemers en materieel)
  • indirecte kosten(uitvoerings-/bouwplaats kosten, algemene kosten, winst en risico).

Duidelijk wordt per onderdeel aangeven wat mogelijk is en om welke percentages het gaat. Tevens worden prognoses geven van: Loonkostenstijgingen periode 2006 tot 2010 Bouwkostenstijgingen periode 2006 tot 2010

Verantwoording:
Om geen enkel verband te kunnen leggen met welk bouwproject dan ook, zijn alle projecten onherkenbaar gemaakt. De bouwkosten en aanneemsommen van de projecten zijn daarom teruggerekend naar € 100.000, -.

Voor wie:
Iedereen die met bouwkosten, ramingen, begrotingen, prognoses en advisering te maken heeft, zowel de opdrachtgevende zijde als de uitvoerende zijde.
Beide partijen zijn gebaat bij de resultaten van dit rapport om in de toekomst op een juiste manier met elkaar om te gaan.

10 jaar geleden was het ook ondenkbaar dat de tarieven van telefonie zouden worden verlaagd, nu zijn deze tussen de 40 en 50 % al lager.
Willen we de bouw van gebouwen nog betaalbaar houden, zullen we iets moeten doen aan zowel de bouwwijze als in de kostensfeer.

Samenstelling rapport:
J.E.L. de Rechteren van Hemert, Kostendeskundige/bouwmanager, Multi Consultants te Doetinchem in opdracht van het N.B.C.I. (Nederlands Bouw Calculatie Instituut).

Pagina`s : 150 stuks, inclusief tabellen en grafieken.
Prijs : € 59,50 inclusief verzendkosten en BTW.

meer info: NBCI

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

Innitac -only quality has a future

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb