met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

11 november 2005

Kantoorgebouw aanbesteden

Nieuwe wet voor het aanbesteden van overheidsopdrachten

Het kabinet wil het aanbesteden van overheidsopdrachten verbeteren. Zo komt er een verplichte toetsing van de integriteit van ondernemers die opdrachten gaan uitvoeren. Niet-integere ondernemers worden uitgesloten.

Dit staat in een wetsvoorstel voor de Raamwet Aanbesteden van minister Brinkhorst (EZ), waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het voorstel regelt het aanbesteden van opdrachten voor werken, leveringen en diensten door overheden, semi-overheden en nutsbedrijven. Deze opdrachten moeten volgens Europese en internationale regels worden gegund volgens specifieke procedures.

In de praktijk zijn er problemen met de aanbestedingen. Zo laat de naleving van de aanbestedingsregels te wensen over. Verder blijkt uit de resultaten van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid dat de toegankelijkheid van de regelgeving, de integriteit van ondernemers en de professionaliteit van de dienst die aanbesteedt, onder de maat was.

De nieuwe Raamwet moet de uitvoering bij de aanbestedingen verbeteren. Voorbeelden van acties zijn:

  1. Een verplichte toetsing van de integriteit van ondernemers die overheidsopdrachten uitvoeren. Niet-integere ondernemers worden uitgesloten.
  2. Opdrachtgevers mogen geen disproportioneel zware selectiecriteria aan ondernemers stellen.
  3. Met het vereenvoudigen van procedures worden de administratieve lasten voor ondernemers en opdrachtgevers verlaagd.

Bron: Persbericht ministerraad

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb