met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

27 november 2005

Durf het traditionele aanbesteden te verlaten
door Theo Mulder, directeur Ballast Nedam Infra

"Projecten die bestuurlijk en technisch complex zijn, lenen zich bij uitstek voor een pps-aanpak. Samenwerking tussen bestuurders, ontwerpers en bouwers is het sleutelwoord. Samenwerking van begin af aan en na een snelle selectieronde. Dus niet, zoals bij de HSL, op een manier dat eerst vele jaren van één zijde aan de voorbereiding van een aanbesteding wordt gewerkt. Tegenstanders wijzen vaak op de vergunningen. Door een project in een pps goed te faseren kan ook dit probleem zonder grote risico’s worden beheerst. Van belang is het project eerst sámen te definiëren en pas daarna tot prijsvorming te komen. Daardoor worden sommige risico’s vroegtijdig geëlimineerd. De overige kunnen vervolgens daar worden neergelegd waar ze het best te beheersen en dus het goedkoopste zijn.

Een pps dient daarom de volgende stappen te kennen:

  1. Europese aankondiging,
  2. korte selectie, eventueel op basis van concepten,
  3. eenduidige definiëring van het project met alle betrokken partijen in projectteamverband,
  4. vaststelling prijs in combinatie met onafhankelijke kostendeskundigen,
  5. realisatie.

Zo wordt de roep ingevuld om de markt vroegtijdig te betrekken en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Bijvoorbeeld om het Investeringsbeleid Stedelijke Vernieuwing (ISV) en het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR), elk met een omvang van 10 miljard gulden, tot uitvoering te brengen.

Durf om het traditionele aanbesteden te verlaten is dan wel geboden."

bron: BuildingBusiness

Building Business

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb