met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

4 december 2005

Master of Engineering - De opleiding - Hogeschool Utrecht

Aan het begin van de opleiding kiest u een specialisatie. Integrated Product Development , Integrated Building Processes of Maintenance Management.

Zowel in het eerste als het tweede jaar volgt u gezamenlijke en specialisatiemodulen. Het laatste halfjaar werkt u aan uw thesis (scriptie), waarmee u de masteropleiding afrondt.

Gezamenlijke modulen

Research Methods and Techniques
Personal skills and Project management
Business Management Principles
Life Cycle Engineering
Product Data Modelling
Concurrent & Collaborative Engineering

Specialisatiemodulen

Integrated Product Development
Methods for Design Optimizing
Creating Added Value
Knowledge Based Engineering
Integrated Building Processes
Knowledge of Other Disciplines
Optimizing the Building Process
Knowledge Based Engineering
Maintenance Management
Maintenance & Asset Management
Condition Based Maintenance
Risk Assessment & Safety

Afstuderen

In het laatste halfjaar van de studie bewijst u in een thesis dat u de beoogde competenties daadwerkelijk beheerst. Voor een opdrachtgever in uw eigen werkomgeving doet u een onderzoeks- en ontwikkelingsproject.

De studiebelasting bedraagt gemiddeld 20 uur per week. Dit is inclusief deelname aan projectgroepen en colleges, zelfstudie, praktijkopdrachten en de thesis. De colleges volgt u op dinsdag van 13.30 tot 20.15 uur. Per lesblok van 8 weken is er een tweedaagse bijeenkomst (vrijdag 3 dagdelen en zaterdag 1 dagdeel) voor personal skills.

Docenten uit de beroepspraktijk

De colleges in de masteropleiding worden gegeven door lectoren, docenten van de Hogeschool Utrecht en gastdocenten. Alle docenten zijn academisch opgeleid en zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun vakgebied. Een groot deel van de lectoren en docenten werkt in het bedrijfsleven.

De masteropleiding wordt ondersteund door een Raad van Advies, die toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de actuele beroepspraktijk. De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO.

Persoonlijke begeleiding

Succesvol studeren naast een baan vraagt veel inzet. Maar u staat er niet alleen voor. Tijdens de masteropleiding krijgt u een coach die vertrouwd is met uw vakgebied en met uw specifieke situatie als parttime student. De samenwerking met medestudenten en de sociale contacten die daaruit voortvloeien, kunnen uw motivatie stimuleren en uw blik op de praktijk verbreden.

Efficiënte communicatie

Om werken en leren goed te kunnen combineren, is het prettig om zelf te bepalen waar en wanneer u studeert. Daarom is een groot deel van het lesmateriaal via internet toegankelijk. Met uw medestudenten kunt u digitaal opdrachten voorbereiden. Waar mogelijk, verloopt ook de communicatie met de docenten digitaal. Hierdoor kunt u een deel van het studieprogramma van het leslokaal naar uw eigen studieplek verplaatsen. Zo bespaart u reistijd en studeert u zoveel mogelijk op het moment dat het u uitkomt.

Beroepsperspectief

Masters of Engineering zijn werkzaam binnen de industrie en de bouw. Daar zijn ze actief in veelal internationale ontwikkel- en onderhoudsprojecten. Zij beschouwen zichzelf niet uitsluitend als deskundige op een specifiek terrein, maar zien multidisciplinaire samenwerking als doorslaggevende succesfactor voor innovatie en fungeren waar nodig als regisseur van dit samenwerkingsproces. (Senior-)functies als productmanager, procesinnovator, onderhoudsmanager of bouwuitvoeringsmanager liggen voor u in het verschiet.

Competenties na afstuderen

Integrated Product Development
De master of engineering in Integrated Product Development zorgt ervoor dat producten steeds beter aansluiten op de markt. Het proces van ontwikkelen en produceren wordt daarvoor steeds verbeterd. Het uitgangspunt is dat de producten gedurende de levensduur hun kwaliteit behouden en dat de productiekosten zo laag mogelijk zijn.

Integrated Building
De master of engineering in Integrated Building is als projectregisseur betrokken bij de verschillende fasen van grote bouwprojecten. Hij of zij treedt bij het bouwproces op als deskundige én verbindende schakel tussen de diverse partijen. De operationele lasten worden zo geminimaliseerd. De masters werken bij bedrijven die betrokken zijn bij (inter)nationale (infrastructurele) bouwprojecten.

Maintenance Management
De master of engineering in Maintenance Management organiseert het beheer en onderhoud van installaties volgens de principes van Profitability Based Maintenance. Dat betekent dat het gebruiksprofiel en de technische randvoorwaarden centraal staan. Het uitgangspunt daarbij is de hoogst mogelijke benutting van de installatie tegen de laagst mogelijke operationele kosten. Het typerende van de master of engineering is dat deze over de grenzen van de eigen discipline heen denkt en handelt.

meer informatie: Hogeschool Utrecht

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb