met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

12 december 2005

Wegonderhoud

Nieuwe onderhoudscontracten voor snelwegen: Engineering & Construct

De nieuwe onderhoudscontracten voor snelwegen bieden meer vrijheid op het gebied van materiaalkeus en planning. Rijkswaterstaat houdt meer afstand en het toezicht halveert ten opzichte van RAW-contracten.

Dat is het gevolg van de engineering & constructcontracten die Rijkswaterstaat op 1 januari introduceert voor renovatiecontracten. De nieuwe contractvorm komt uit de koker van het Expertisecentrum Opdrachtgeverschap van Rijkswaterstaat. “Ondanks alle vernieuwingen, blijven we voor onderhoudscontracten vooralsnog gewoon op de laagste prijs gunnen. Maar er zitten wel allemaal prikkels in het contract, waardoor ook kwaliteit wordt beloond en slechte prestaties afgestraft”, licht J. Schillemans van het expertisecentrum toe.

Jaarlijks heeft Rijkswaterstaat vijftien tot twintig asfaltonderhoudscontracten te vergeven. In 2006 en 2007 zullen de contracten extra veel wegvakken bevatten, omdat minister Peijs (verkeer) 600 miljoen euro extra beschikbaar heeft voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Het gaat volgend jaar om 420 kilometer extra asfaltonderhoud. Het is niet de bedoeling om meer contracten in de markt te zetten. Deze week staat de begroting van Verkeer en Waterstaat op de agenda van de Tweede Kamer. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) is volgende week aan de orde.

Afzettingen
Om te experimenteren met huurprijzen van de weg en een bonus-malussysteem zijn afgelopen twee jaar vijf pilots uitgevoerd.: drie in Eindhoven, één in Den Bosch en één in Utrecht. De ervaringen zijn zo positief dat alle asfaltonderhoudscontracten vanaf volgend jaar op deze manier op de markt komen.

“Het belangrijkste is een eenduidige manier van marktbenadering. Daarvoor ontwikkelen we sinds anderhalf jaar voor heel Rijkswaterstaat standaard modelcontracten”, aldus K. Appelman, hoofd van het expertisecentrum. Voor de onderhoudscontracten betekent dat een nieuwe werkwijze voor de aannemer met meer ruimte voor eigen initiatief. Die wordt geacht zelf afzettingen, omrijroutes en ontheffingen te regelen. Ook de volgorde van planning van de wegvakken en de mate van afsluiting zijn in principe vrij. “Bij de pilots is in de praktijk al gebleken dat aannemers een andere volgorde kiezen dan wij dachten”, heeft Appelman ervaren.

Het ministerie bespaart 50 procent op de personeelskosten voor de begeleiding van het werk omdat het contract op een andere manier wordt beheerst. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat een deel van de voorbereidingswerkzaamheden verschoven naar de markt.

Uiteraard zijn er wel minimumeisen en bepaalt Rijkswaterstaat de huurprijzen van de rijstroken. Een volledige wegafsluiting kost het meest en daluren zijn relatief goedkoop. Bovendien moet de aannemer de kwaliteit van het asfalt voor zeven jaar garanderen. Is de staat van de verharding na die termijn nog goed, dan krijgt de aannemer een bonus. Als het wegdek binnen zeven jaar moet worden gerepareerd, krijgt de opdrachtnemer te maken met een boete en draait hij op voor de herstelkosten inclusief de kosten voor de afzetting en huur van de weg.

bron: Cobouw

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb