met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

15 december 2005

Nieuwe Stichting Vivendia voor groepswoningbouw voor senioren

Vivend uit Veenendaal, een bedrijf dat exclusieve woningen onder vrije architectuur ontwerpt en bouwt, heeft sinds 2 december 2005 een stichting in het leven geroepen onder de naam “Stichting Vivendia”.

Aanleiding tot het opzetten van de stichting was het feit dat Vivend in diverse gemeenten, waaronder Almere en Lelystad, groepswoningbouw voor senioren wil gaan realiseren. Dit kunnen zowel geschakelde als vrijstaande woningen zijn die geheel volgens de wensen van de bewoners ontworpen en gebouwd gaan worden

De belangstelling hiervoor is ruim voldoende gebleken om initiatieven richting lokale overheden te initiëren voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Voorwaarde om bouwgrond te verkrijgen is echter in de meeste gevallen dat er een vereniging of stichting moet zijn met een bestuur die de belangen van de toekomstige bewoners behartigt.

Wim Verdouw:
Stichting Vivendia voorziet in behoefte van senioren en starters

Om hier aan te kunnen voldoen, heeft Vivend ervaren dat het in het leven roepen van een rechtspersoon voor de meeste mensen een probleem vormt. De huidige wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid van bestuursleden is vaak een drempel om ten minste drie bestuurders te kunnen vinden.

Vivend heeft nu binnen de eigen organisatie ervaren leden in het bestuur van Stichting Vivendia benoemd:

  • Wim Verdouw (voorzitter),
  • Joop Kühn (secretaris) en
  • Gerrit Verdouw (penningmeester).

Het doel van de stichting is het voorbereiden, ontwikkelen en realiseren van diverse woonvormen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het voeren van overleg met locale en andere overheden en beroepsgroepen
  • het ontwikkelen van projecten tot stichting van woonvormen
  • het verrichten van marktonderzoek
  • het opsporen van- en het in overleg treden met- gegadigden voor bedoelde woningen en het behartigen van hun belangen
  • het (zonodig) initiëren van zorgaspecten t.b.v. bepaalde woonvormen.

Hiermee voorziet Stichting Vivendia in de steeds groter wordende behoefte om groepen senioren, maar ook starters, die belangstelling hebben voor gezamenlijke woningbouw op adequate wijze te adviseren en te begeleiden .

meer info: Vivend

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb