met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

20 december 2005

Brinkman: politiek lijkt niet toe aan PPS
- Publiek Private Samenwerking -

Het lijkt erop dat het politiek klimaat niet rijp is voor uitbreiding van publiek-private samenwerking, terwijl die vorm gewenst is om de nodige investeringsruimte in dit land te creëren. Dat zegt Bouwend Nederland-voorzitter Brinkman deze week in een vraaggesprek met het blad Waterspiegel.

Op de vraag of de politiek toe is aan PPS, zegt hij: “Ik zie helaas dat het de andere kant op gaat. Ik ben op een aantal terreinen betrokken bij verzelfstandigingen, zelfstandige bestuursorganen, privatisering, PPS, allemaal zaken die die eigendomsthematiek raken. De beweging is eerder richting overheid dan van de overheid af. Ik vind dat een betreurenswaardige terughoudendheid. Ook slecht voor Nederland. We leven in een tijd waarin investeringen in infrastructuur, ook in de waterinfrastructuur, forse kapitalen vragen. Een tijd waarin er ook voldoende beleggers zijn, grote institutionele instituten die in producten willen beleggen waar een constante markt voor is. En zij willen ook best rekening houden met publieke belangen die in het geding zijn. Water kent een aantal publieke belangen. Dus als de overheid de kwaliteitsnorm bepaalt, kan iedereen daar mee leven. Maar die hele logistieke, commerciële, distributieve kant van de zaak, waarom moet je dat allemaal in overheidshand hebben. Die heeft toch wel dringender dingen te doen.”

“Er is nadrukkelijk behoefte aan een soort herschikking van de publieke prioriteit. We hebben de laatste tijd heel veel gesproken over sociale zekerheid, koopkracht, pensioenen, allemaal aan de inkomenskant. Naar verhouding op korte termijn geredeneerd, terwijl de grote infrastructuur achterstallig onderhoud vertoont. Je ziet dat ook bij de waterproblematiek. De waterschappen, de rioolheffingen, de waterkeringen, iedereen denkt na over hoe kom ik aan centen. Maar de overheid zegt: ‘Ik heb er geen geld voor’. Heffingen kunnen niet omhoog, want dan krijg je een politiek debat. En ondertussen loopt het water je over de voeten. Dus je moet op een of andere manier toch proberen investeringsruimte te creëren, iemand moet bereid zijn er geld in te stoppen. Daarom juich ik publiek-private samenwerking toe.”

bron ; Bouwend Nederland

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb