Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

23 januari 2006

Onderzoek naar nut en noodzaak van de Zuiderzeelijn wordt verbreed

Het onderzoek naar nut en noodzaak van de Zuiderzeelijn wordt verbreed. Het onderzoek gaat zich ook richten op andere mogelijke oplossingen voor problemen in Noord-Nederland en het noorden van de Randstad.

De ministerraad heeft dit besloten op basis van een probleemanalyse van minister Peijs (VenW).

Voor de Structuurvisie Zuiderzeelijn worden verschillende varianten onderzocht van een snelle openbaarvervoerverbinding van Schiphol/Amsterdam via Almere naar Groningen/Leeuwarden.

Gekeken wordt of de Zuiderzeelijn het noorden van Nederland beter bereikbaar kan maken, zodat de economie daar kan verbeteren. Ook wordt onderzocht of de Zuiderzeelijn de vervoersproblemen in het noordelijk deel van de Randstad kan oplossen.

Omdat de problemen in de gebieden verschillen, is het de vraag of een integrale oplossing in de vorm van een Zuiderzeelijn effectiever is dan het afzonderlijk oplossen van de problemen. Daarom stelt minister Peijs voor ook aparte oplossingen voor het Noorden en voor de noordelijke Randstad te onderzoeken. Het gaat daarbij niet alleen om de bereikbaarheid, maar ook om andere ruimtelijke en economische mogelijkheden.
Het kabinet komt in april 2006 met een concept-besluit, waarin de Zuiderzeelijn-alternatieven en de aparte oplossingen tegen elkaar worden afgewogen. Na inspraak en advies neemt het kabinet voor de zomer 2006 een definitief besluit.

Structuurvisie
De Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (commissie-Duivesteijn), die onderzoek deed naar de besluitvorming over grote infrastructurele projecten, adviseerde het kabinet een structuurvisie op te stellen om het nut en de noodzaak van de Zuiderzeelijn te bepalen. In de zomer van 2005 zijn hiervoor onderzoeken begonnen die moeten leiden tot een besluit over de Structuurvisie Zuiderzeelijn.

bron: Regering.nl

meer info: Zuiderzeelijn - Bouwweb Spoorwegen
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl