Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

4 februari 2006

Bouwen aan Europa - CUR dag 2006

Bouwen aan Europa - CUR dag op 18 mei 2006

Dit jaar staat de CUR-dag in het teken van Europa. Dit heeft direct te maken met
ontwikkelingen op het gebied van onderzoek voor de bouw: de ontwikkeling van
fundamentele kennis moet op Europese schaal worden aangepakt. Ook het
bedrijfsleven opereert steeds meer op Europese schaal; beslissingen om bij te
dragen aan kennisontwikkeling worden meer in internationaal verband afgewogen.

Ook in de projecten van de CUR is deze ontwikkeling waar te nemen. In een toenemend aantal projecten speelt ‘Europa’ een rol, of het nu is door de voorbereiding en introductie van de Eurocodes, of door samenwerking met buitenlandse partners. Vertegenwoordigers uit het CUR-netwerk nemen deel aan het European Construction Technology Platform (ECTP), een platform van het bouwbedrijfsleven, dat de strategische onderzoeksagenda voor het zevende kaderprogramma heeft geformuleerd. Het ECTP focust op drie thema’s: duurzaamheid, klantgerichtheid en transitie van de bouwsector.

Programma
• Een bekende architect/stedenbouwer geeft zijn visie op de kansen die Europese samenwerking biedt, vanuit het perspectief bouw en infra.
• De nieuwe CUR-voorzitter presenteert de plannen van het vernieuwde kennisnetwerk voor bouw & infra.

Daarna volgen vier technische voordrachten over onderwerpen waar Europese samenwerking profijtelijk is gebleken.

 1. ComCoast
  Hogere dijken zijn op de lange duur geen voldoende antwoord op de zeespiegelstijging en de bodemdaling. In het Europese project ComCoast - ‘COMbined functions in COASTal defence zones’ - worden opties ontwikkeld voor een geleidelijke overgang van zee naar land in brede waterkeringszones. Deze overgangsgebieden creëren nieuwe kansen en duurzame oplossingen voor zowel het milieu als de mens.
 2. Defined Performance Design
  Europese ontwerpregels koersen af op vooraf geformuleerde prestaties voor alle leveringen van materialen, bouwdelen en bouwwerken. Levering op prestatie is dan meer dan bijvoorbeeld beton op maat. Ook van de ontwerper en de aannemer worden leveringen op prestatie verwacht. Daarbij zijn aspecten als bruikbaarheid, veiligheid, levensduur, milieuvriendelijkheid integraal onderdeel.
  Een beschrijving van een Europese aanpak.
 3. DeltaNeth: de Nederlandse inbreng
  bij Europees onderzoek Samen met een groot aantal organisaties werkt de CUR mee in DeltaNeth, het nationale platform dat de verbinding vormt met het ECTP. De Europese Commissie hecht veel waarde aan het oordeel van de nationale platforms. In samenspraak met overheid en kennisinstellingen formuleren bedrijfsleven en industrie daar hun kennisvragen. Vanuit het bouwbedrijfsleven wordt de visie op de strategische thema’s van het European Construction Technology Platform gegeven.
 4. Founded on European soil
  Ook op geotechnisch gebied werken Europese landen meer samen bij kennisontwikkeling.

De CUR is al enkele jaren betrokken bij ontwikkeling en uitwisseling van kennis in de projecten EurosoilStab en GeoTechNet. In deze presentatie wordt kort teruggeblikt op deze projecten, maar het gaat vooral om het onderkennen van de actuele ontwikkelingen binnen de geotechnische samenwerking in Europa en om de versterking van de rol van de geotechniek bij het oplossen van deltavraagstukken.

Op de CUR-dag vindt ’s morgens een ‘open meeting’ plaats van het Nationale Technologie Platform DeltaNeth. U wordt geïnformeerd over de onderwerpen die DeltaNeth voorbereidt voor het zevende kaderprogramma. Het is dé kans om mee te denken over de Europese onderzoekagenda. Houd dus ook de ochtend vrij!

Gedurende deze dag zal er voldoende ruimte zijn voor netwerken waarbij de afsluiting een feestelijk karakter krijgt. In de loop van de komende maanden wordt het programma definitief ingevuld.

Op www.cur.nl kunt u de stand van zaken volgen.
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl