Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

7 maart 2006

NEN Geluidwering

Bepalingsmethoden geluidwering zoeken Europees aansluiting

NEN 5077, de belangrijkste norm over geluidwering in gebouwen, is aangepast. Hij sluit nu aan op Europese normen voor bouwproducten en bouwwerken. Om de norm toe te lichten is een nieuwe praktijkrichtlijn ontwikkeld, NPR 5097. NEN, het centrum van normalisatie, heeft de herziene norm en de praktijkrichtlijn in ontwerp gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2006 hun commentaar indienen.

Voor de bepaling van de geluidwering in gebouwen verwijst het Bouwbesluit 2003 naar de bepalingsmethoden overeenkomstig NEN 5077. In deze norm staat hoe gemeten moet worden en op welke wijze de meetresultaten moeten worden omgezet naar een eengetalsaanduiding.

In Europees verband worden bepalingsmethoden van bouwproducten en bouwwerken geharmoniseerd. De aangepaste NEN 5077 past beter in dit stelsel.
De nieuwe NEN 5077 is bedoeld om de plaats binnen de bouwregelgeving te behouden. De norm moet dus juridisch waterdicht zijn. Bovendien komen er veel verwijzingen in naar andere normen. Daardoor is de kans aanwezig dat minder ingewijden moeite hebben met het lezen en begrijpen van de norm. Daarom is ter toelichting een praktijkrichtlijn opgesteld, NPR 5097. Hierin is onder meer een vertaling van de relevante delen van de Europese normen opgenomen.
De belangrijkste wijzingingen in NEN 5077 betreffen de grootheden. Deze ondergaan zelf geen verandering, maar in de herleiding om te komen tot die grootheden is wel een wijziging voorgesteld. Er wordt verder niet meer gesproken over isolatie, maar over het geluiddrukniveauverschil (luchtgeluid) en geluiddrukniveau (contactgeluid). Verder is gepoogd om inhoudelijk zo weinig mogelijk te veranderen


Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2006 hun commentaren op de twee ontwerpen indienen bij NEN.

Bron: Nederlands Normalisatie-instituut
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl