Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

10 maart 2006

Bouwcollege gaat vernieuwend opdrachtgeverschap bevorderen

Het Bouwcollege, voluit het College bouw zorginstellingen, gaat vernieuwend opdrachtgeverschap bevorderen bij de bouw van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Dat heeft deze uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS vandaag formeel vastgelegd in een Vernieuwingsakkoord met de Regieraad Bouw. Het Bouwcollege bepaalt de eisen voor de functionele bouwkundige en installatietechnische basiskwaliteit van zorghuisvesting. Op jaarbasis worden rond 2.000 plannen voor nieuwbouw en grotere verbouwingen beoordeeld waarmee een investeringsbedrag is gemoeid van circa 3 miljard euro.

Het Vernieuwingsakkoord werd namens het Bouwcollege ondertekend door directielid Marinus Verweij en hoofd afdeling Bouwzaken Johan Vijverberg. De handtekeningen voor de Regieraad Bouw werden gezet door voorzitter Jan Hovers en secretaris Joris Houben.

Volgens het akkoord gaat het Bouwcollege de zorginstellingen begeleiden bij de invulling van professioneel opdrachtgeverschap. Bouwen in de gezondheidszorg geschiedt momenteel meestal nog traditioneel op basis van investeringskosten. Het College zal instellingen stimuleren nieuwe bouwplannen te ontwikkelen op basis van inzicht in de exploitatiegevolgen van het ontwerp. Daarvoor wordt een levensduurkostenmodel ontwikkeld dat in de tweede helft van dit jaar gereed moet zijn.

Het Bouwcollege heeft een nota over innovatief aanbesteden uitgebracht en de aanbestedingsregels aangepast. Zorginstellingen kunnen daardoor hun bouwprojecten nu aanbesteden op basis van een functionele vraagspecificatie in plaats van een gedetailleerd bestek. Zo wordt de bouwsector uitgedaagd om innovatieve oplossingen voor de zorg te ontwikkelen.

Om kwaliteit en innovatie in de zorgbouw te bevorderen, verspreidt het Bouwcollege 'good practices' via het zogeheten Kennisplein op zijn website. Daarnaast organiseert het Bouwcollege een groot aantal bouwcursussen voor het management van zorginstellingen en voor adviseurs en architecten. Daarin worden onderwerpen opgenomen als levensduurkosten, innovatief aanbesteden, flexibiliteit en nieuwe bouwtechnieken.

Integriteit in het aanbestedingsbeleid is van oudsher een belangrijk aandachtpunt voor de zorgsector. Volgens het Vernieuwingsakkoord zal het Bouwcollege de zorginstellingen voorschrijven alleen opdrachten te gunnen aan bedrijven die een integriteitscode hebben ondertekend.

Volgens Marinus Verweij van het Bouwcollege wordt door dit akkoord de ervaring van de zorgsector ingebracht in het bredere werk van de Regieraad. "Omgekeerd leren wij via de Regieraad van andere deelsectoren in de bouw. Deze kennis brengen wij vervolgens over aan zorginstellingen, zodat zij professioneel kunnen omgaan met hun strategisch vastgoed."

Regieraad-voorzitter Jan Hovers is verheugd over de samenwerking met het Bouwcollege. "De zorginstellingen en de bouwsector hebben allebei veel te winnen bij vernieuwende vormen van samenwerking. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het startschot dat wij vandaag geven zal leiden tot kwalitatief betere, flexibelere en efficiëntere gebouwen in de zorg."

De Regieraad Bouw is door de ministers van EZ, VROM en V&W opgericht om de vernieuwingen in de bouwsector op gang te brengen.

Er zijn inmiddels Vernieuwingsakkoorden ondertekend met

  • Bouwend Nederland,
  • ONRI,
  • UNETO-VNI,
  • NVTB,
  • VNG
  • en het Bouwcollege.Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl