Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

16 maart 2006

Kenniscentrum PPS

Eerste regionale voorlichtingsbijeenkomst Taskforce PPS een succes

Onder auspiciën van de Taskforce PPS en georganiseerd door Bouwend Nederland, VNO-NCW, ONRI en RWS vond op 9 maart jl. de eerste regionale bijeenkomst van de Taskforce PPS plaats in het Infrahuis Noord te Groningen. De bijeenkomst was een groot succes. Veel belangstellenden kwamen op de voorlichtingsbijeenkomst af. RWS-ers en ambtenaren van provincies en (grote) gemeenten waren in grote getale naar de bijeenkomst gekomen.

In de komende weken volgen nog een drietal bijeenkomsten in resp.

  • Den Haag (20 maart),
  • Arnhem (31 maart) en
  • Vught (18 april).

De Taskforce PPS heeft in het afgelopen jaar diverse producten gemaakt met het doel om de transactiekosten bij PPS/DBFM-contracten terug te dringen door ‘standaarden´ te ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan

  • een handboek voor DBFM-contracten,
  • een modulair DBFM-contract van Rijkswaterstaat,
  • een werkwijzer vervlechting van Tracé/mer-procedures en
  • de nieuwe marktbenadering, een wijze om de markt vroegtijdig in het planontwikkelingsproces te betrekken.

De voorlichtingsbijeenkomsten van de Taskforce PPS zijn bedoeld om de beschikbare kennis voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken.

In Groningen vond de aftrap van de voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Onder leiding van dagvoorzitter Peter Struik, HID RWS Noord-Nederland, is uitgebreid ingegaan op bovengenoemde producten van de Taskforce PPS. Geert van Maanen, SG van VenW en voorzitter van de Taskforce PPS, benadrukte het belang van goede communicatie en kennisverspreiding en deed een oproep aan private partijen om met RWS mee te veranderen. RWS kiest voor het ´markt, tenzij´-principe. Dit betekent dat veel meer zaken aan de markt worden overgelaten, maar wel op een andere wijze. RWS maakt zich intern op voor deze veranderingsslag, die reeds in het Ondernemingsplan 2004-2008 is aangekondigd. De uitdaging is nu aan de markt.

Er is een Handboek DBFM verschenen waarover Remco van der Horst, Kenniscentrum PPS, een korte inleiding verzorgde. De eerste ervaringen met het modulair DBFM-contract van RWS zijn toegelicht door Jaap Heijboer, projectleider Tweede Coentunnel. De aanbesteding van dit project is volop aan de gang. Eind april 2006 zullen de vijf geselecteerde combinaties hun plannen moeten indienen. Jaap van de Poll, Arcadis optredend namens ONRI, ging in op de werkwijzer Nieuwe marktbenadering.

In toenemende mate nemen regio´s initiatieven op PPS-gebied. Koen Weusthuis, projectleider gebiedsontwikkeling Assen-Zuid, gaf een toelichting op de regionale samenwerking om de verbreding van de N33 tussen Assen-Zuidbroek op termijn te kunnen realiseren.

Michiel Scheltema gaf een presentatie van het rapport over ´unsolicited proposals´ dat de Regieraad Bouw in de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Het rapport doet een suggestie aan opdrachtgevers hoe met eigen initiatieven van bedrijven om te gaan.

Tenslotte deed Hans Haerkens, secretaris van de Regieraad Bouw Noord verslag van de wijze waarop private en publieke partijen in het noorden nauw samenwerken. De openheid waarmee beide partijen onderwerpen bespreekbaar durven te maken en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, is een voorbeeld van hoe het kan.

bron: bouwend nederland

meer info: kenniscentrum pps - investeren & financieren
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl