Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

9 april 2006

 

BIM: de toekomst voor bouwen

Werken met BIM (Bouw Informatie Model) staat in de bouwsector nog in de kinderschoenen. In samenwerking met PSIBouw wil PAIS (Platform Afstemming Informatietechnische Structuur) hier iets aan veranderen.

BIM
Met BIM wordt niet meer gewerkt met traditionele bouwtekeningen, maar met gedigitaliseerd 3D-beeld. Via softwarepakketten kunnen de projectpartners wijzigingen aanbrengen in het ontwerp. Door de intelligente software zijn de consequenties van die wijzigingen voor bijvoorbeeld de prijs, planning of duurzaamheid, meteen duidelijk.

Voordelen BIM
Werken met BIM kent een groot aantal voordelen:
Alle projectpartners werken samen aan één model. Hierdoor verloopt de communicatie beter, worden knelpunten al in een vroeg stadium ontdekt en worden dubbele werkzaamheden voorkomen.

BIM leidt tot een tijdsbesparing en tot minder kosten en fouten.
Bij wijzigingen aan het ontwerp, zijn de consequenties meteen duidelijk.
Het complete model met alle data is voor alle stakeholders in de keten beschikbaar.

Opdrachtgevers en eindgebruikers krijgen een goed beeld van hoe het bouwwerk eruit zal komen te zien. Hierdoor is hun interesse eerder gewekt.
Het ontwerp in 3D kan makkelijk omgezet worden naar 2D-tekeningen. (zie beeld)

Ambities PAIS
Een van de doelstellingen van PAIS is het in Nederland implementeren van het werken met BIM. Hiervoor gaat PAIS dit jaar, aan de hand van concrete toepassingen, de voordelen en kennis van BIM voor de woningbouw- en utiliteitssector uitgebreid onder de aandacht brengen. Daarnaast zal PAIS de komende jaren de kennis over BIM verder ontwikkelen en wordt hard gewerkt aan het opzetten van een Benelux-chapter van Smart Building.
Smart Building is de internationale organisatie die met IFC (Industrial Foundation Class) al veel ervaring heeft opgedaan met het opzetten van een internationaal afsprakenstelsel voor softwarepakketten. De organisatie heeft wereldwijd twaalf deelorganisaties (chapters). De gesprekken voor een chapter in de Benelux zijn opgestart.

VISI
Door te werken met BIM verloopt de communicatie tussen alle stakeholders met name digitaal. VISI is het project van PAIS dat hierop inspeelt. In het VISI-raamwerk worden de communicatieaspecten van BIM georganiseerd.
In de bouwsector worden de ontwikkelingen rondom VISI aandachtig gevolgd. De praktijkbijeenkomst op 8 februari in Breda over de VISI-pilot van de gemeente, kende een grote belangstelling. Een aantal organisaties waaronder Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en ProRail maakt al actief gebruik van VISI.
Werken met VISI blijkt tot minder kosten, efficiëntie en een snellere doorlooptijd te leiden.
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl