Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

13 april 2006

Geen Zuiderzeelijn tussen Schiphol en Groningen

Er komt geen Zuiderzeelijn tussen Schiphol en Groningen. Het is onvoldoende aangetoond dat deze snelle openbaarvervoersverbinding naar Noord-Nederland noodzakelijk is. Het kabinet bespreekt andere oplossingen met de regio's.
Dat blijkt uit de Structuurvisie Zuiderzeelijn, die het kabinet naar de Tweede Kamer stuurt.

Het kabinet houdt vast aan de doelstellingen voor het Noorden en het noordelijk deel van de Randstad (Noordvleugel), namelijk:
een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer in de Noordvleugel;
economische structuurversterking voor het Noorden.

Noordelijke Randstad
Er worden verschillende oplossingen beoordeeld om de Noordvleugel beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer. Dit gebeurt in samenhang met andere lopende onderzoeken in de regio, zoals de Wegontsluiting Schiphol-Amsterdam-Almere, Zuidas, Verstedelijking Almere.

Noorden
Samen met de noordelijke overheden bekijkt het kabinet welke economische clusters kansrijk zijn om te versterken. Hierdoor kan een moderne economische structuur ontstaan, die ook meer ruimte biedt aan innovatie en export. Ook wordt gekeken naar de bereikbaarheid binnen Noord-Nederland.

CRT
Het kabinetsbesluit om niet door te gaan met de Zuiderzeelijn, wordt ondersteund door het Critical Review Team. Dit team van deskundigen beoordeelt het proces van besluitvorming over de Zuiderzeelijn.

Inspraakperiode
Het voornemen van het kabinet ligt vanaf 21 april zes weken ter inzage. Inspreken kan op hoorzittingen, schriftelijk en via internet. De inspraakperiode sluit op 1 juni 2006. Het kabinet neemt in de loop van juni een definitief besluit.

bron: Regering.nl
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl