Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

20 april 2006

Capaciteitsberekening.nl voor Olie- en Vetafscheiders.

Van der Velden Rioleringsbeheer introduceert als eerste op internet een online
capaciteitsberekening voor olie- en vetafscheiders conform de nieuwe Europese
normen.

Hoewel de Nederlandse norm nog voor het merendeel van alle afscheiders in Nederland wettelijk gezien nog steeds van toepassing is, bestaat deze norm officieel niet meer. De normen zijn zelfs sinds vorig jaar al niet meer te bestellen bij het NEN omdat deze zijn vervangen door nieuwe Europese normen. De komende jaren zullen we ook vanuit milieuwetgeving de overstap gaan zien.

Nederlandse en Europese afscheiders lijken voor de gebruiker in veel opzichten op elkaar, maar de berekening voor de juiste capaciteit van de afscheider verschilt wel. Conform de Europese norm wordt nu beter rekening gehouden met lokale omstandigheden zoals de temperatuur van het afvalwater, het gebruik van reinigingsmiddelen, het doel van de afscheider of de hoeveelheid slib in het afvalwater.

www.capaciteitsberekening.nl verwerkt al deze nieuwe factoren in de berekening!
Het doel van een olie- of vetafscheider Het hebben van een olie- of vetafscheider is voor veel bedrijven verplicht vanuit de milieuwetgeving om te voorkomen dat olie, vet en slib worden geloosd op de openbare riolering.

Hiermee wordt voorkomen dat het rioolstelsel verstopt en dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie die het afvalwater uiteindelijk weer moet reinigen niet te zwaar wordt belast. De afscheider zorgt ervoor dat het olie- en vetafval bij onder andere tankstations, wasstraten, garages, restaurants, hotels, verzorgingshuizen en grote cateringbedrijven bij de bron wordt aangepakt.

Een afscheidingsinstallatie bestaat uit een put in het rioolstelsel met daarin een aantal (rem)schotten die het stromende afvalwater afremt. Het afvalwater staat dan even bijna stil zodat slib kan bezinken en olie/vet kan opdrijven. Het afval blijft achter in de afscheider en het water stroomt verder naar de riolering.

De goede werking van een afscheider kan alleen worden gegarandeerd als deze:

  • voldoet aan de Nederlandse of Europese norm;
  • tijdig wordt onderhouden door een erkende afvalinzamelaar;
  • voldoende capaciteit heeft.

Capaciteitsberekening.nl
De capaciteit is erg belangrijk omdat in een te kleine afscheider het afvalwater er te snel doorheen zal stromen. Hierdoor hebben slib, olie of vet geen tijd om te bezinken of op te drijven en worden zij ook geloosd op de openbare riolering met alle gevolgen van dien. Het bepalen van de juiste capaciteit is daarom geen natte vinger werk maar moet precies worden berekend conform de Nederlandse of de nieuwe Europese norm.

Capaciteitsberekening.nl biedt nu de mogelijkheid deze berekening conform de juiste norm uit te voeren. De internetsite geeft voor u aan welke norm voor u van toepassing is, namelijk de NEN 7087, NEN 7089, NEN-EN 1825 of de NEN-EN 858. Door te draaien aan de knoppen ziet u direct de juiste capaciteit van de afscheider uitgedrukt in liters per seconde. Op deze manier is het ook mogelijk te kijken welke gevolgen een eventuele uitbreiding van uw keuken of garage heeft voor uw afscheider. U voegt gewoon een extra vaatwasser of waterkraan toe of u vult wat extra vierkante meters in bij de wasplaats.
Surf daarom nu langs www.capaciteitsberekening.nl voor een gratis en geheel vrijblijvende berekening.

Van der Velden Rioleringsbeheer
Van der Velden Rioleringsbeheer is met vijftien vestigingen over Nederland verspreid in haar branche Nederlands grootste professionele dienstverlener op het gebied van rioolreiniging, ontstopping, rioolaanleg, rioolinspectie & advisering, rioolrenovatie en afvalinzameling & verwerking van onder andere vet/water/slib en olie/water/slib uit vetafscheiders en olieafscheiders.

Contact
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met

telefoon: 0344-571122 of
email: info@bur.vandervelden.com.
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl