Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

21 april 2006

Unsolicited proposal - eigen initiatief in de bouw

Handleiding regelt omgaan met Eigen Initiatieven in de bouw

Het Eigen Initiatief is een instrument dat uitstekend past in het streven van de Regieraad Bouw om innovatie in de bouw te stimuleren. Met een Eigen Initiatief draagt een marktpartij een oplossing aan voor een probleem, zonder dat de ontvangende partij daarom heeft gevraagd. Er bestaan in Nederland echter geen regels voor de manier waarop ontvangers met zo'n voorstel moeten omgaan en voor de bescherming van de rechten van indieners.

Daarom heeft de Regieraad Bouw samen met PSIBouw een "Handleiding voor Eigen Initiatieven in de bouw" opgesteld. Prof. mr. Michiel Scheltema, lid van de Regieraad, heeft vandaag de eerste exemplaren van deze handleiding aangeboden aan mr. Ralph Pans, voorzitter directieraad VNG, en drs. Karin van Willigen, directeur Bouweconomie van Bouwend Nederland, als vertegenwoordigers van respectievelijk opdrachtgevers en opdrachtnemers.

De handleiding is onder voorzitterschap van de heer Scheltema opgesteld door een werkgroep van overheidsopdrachtgevers, (bouw)ondernemers en onafhankelijke deskundigen. Binnen de bestaande aanbestedingsregelgeving heeft deze werkgroep een leidraad geformuleerd waarmee ontvangers en indieners op een professionele wijze kunnen omgaan met Eigen Initiatieven. Hiermee sluit Nederland aan bij diverse andere landen die sinds 2000 regelgeving voor zogeheten 'unsolicited proposals' hebben ingevoerd, waaronder Australië, Chili, Italië, Korea, Taiwan, de VS en Zuid-Afrika.

De regels voor het omgaan met Eigen Initiatieven zijn met name bedoeld voor overheden en semi-overheden omdat zij zich dienen te houden aan (Europese) aanbestedingsregelgeving. Om die reden kan een publieke opdrachtgever de indiener van een Eigen Initiatief meestal niet direct een opdracht gunnen. Er dient een aanbestedingsprocedure te worden gestart, tenzij het een niet aanbestedingsplichtige opdracht is of zich andere uitzonderingsgronden voordoen. Overigens zal een goed doordacht Eigen Initiatief een goede kans maken in een aanbesteding. Om onnodig hoge transactiekosten te voorkomen, pleit de Regieraad ervoor dat aanbesteders vroegtijdig keuzes maken op basis van concept-oplossingen. De Europese aanbestedingsrichtlijnen bieden hiertoe voldoende mogelijkheden.

Omdat goede ideeën overal kunnen ontstaan, is het voor overheden interessant kennis te nemen van Eigen Initiatieven. Zo hebben ministeries als V&W en VROM mogelijk belangstelling voor initiatieven op het gebied van mobiliteit, kust- en oeverbescherming, transport en logistiek, huisvesting, landinrichting en de oplossing van milieuproblemen. Gemeenten kunnen baat hebben bij voorstellen inzake de oplossing van verkeershinder of parkeerproblematiek, revitalisering van bedrijfsterreinen en stedelijke herstructurering. Waterschappen mogen Eigen Initiatieven verwachten rond waterkwaliteit of waterkwantiteit, enzovoorts.
Eigen Initiatieven kunnen worden opgesteld en ingediend door private partijen zoals adviseurs, uitvoerende (bouw)bedrijven, financiers, maar ook door individuele personen.

In de handleiding komen vragen aan de orde als:

  • Wat is een Eigen Initiatief?
  • Aan welke voorwaarden moet het voldoen?
  • Hoe kunnen overheidsopdrachtgevers beleid ontwikkelen voor het in behandeling nemen van Eigen Initiatieven? Hoe kunnen de rechten van de indiener worden beschermd?
  • Waar let een publieke partij op bij de beoordeling?
  • Hoe verhouden Eigen Initiatieven zich tot de aanbestedingsregels?
  • Kan de publieke partij de indiener van een Eigen Initiatief beloningen in het vooruitzicht stellen?

De "Handleiding voor Eigen Initiatieven in de bouw in het (semi-) publieke domein" zal worden verspreid onder publieke opdrachtgevers en het (bouw)bedrijfsleven. Ook is de handleiding te downloaden via www.regieraadbouw.nl .

De Regieraad gaat de praktijkervaringen verzamelen en zo nodig zal de handleiding over een jaar worden aangepast.
Klik hier om direct de handleiding te downloaden.

meer info: www.regieraadbouw.nl
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl