Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

14 mei 2006

Minister Peijs wil nog voor de zomer een doorbraak over de A4

Minister Peijs (VenW) wil nog voor de zomer een regionaal bestuursakkoord sluiten over de A4 Delft-Schiedam. Een nieuwe snelweg A4 verbetert de bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam het best, volgens de minister.
Dat schrijft minister Peijs (VenW), mede namens minister Dekker (VROM), in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Peijs gaat binnenkort samen met de provincie Zuid-Holland overleggen met regionale en lokale bestuurders in Zuid-Holland. 'Na vier decennia praten wil ik nog één keer bezien of Rijk en regio samen op kunnen trekken', schrijft Peijs.
Uit het overleg moet blijken 'of partijen alsnog bereid zijn met de beschikbare financiële middelen te komen tot een overeenkomst over een goed ingepaste A4 Delft-Schiedam'.

De inzet van de minister en de provincie is het (ontwerp-)tracébesluit nog in deze kabinetsperiode te nemen.

Alternatieven
In de Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam zijn verschillende alternatieven onderzocht, die de bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam voor het wegverkeer moeten verbeteren. Het gaat om varianten als verbreding van de A13 en de aanleg van een nieuwe snelweg A4 tussen Delft en Schiedam.
De bewindslieden hebben ervoor gekozen die laatste variant verder uit te werken.

Nieuwe snelweg
De aanleg van de nieuwe snelweg draagt volgens hen het meest bij aan de bereikbaarheid. Zo verbetert de reistijd op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam met ongeveer 30% vergeleken met de situatie zonder A4 Delft-Schiedam.

Door de nieuwe snelweg vermindert het aantal knelpunten (op het gebied van lucht en geluid) langs de A13 en de A20. Ook neemt het sluipverkeer in het gebied af.

De kosten van de nieuwe snelweg bedragen 150 miljoen tot 800 miljoen euro, afhankelijk van de inpassing van het Kethelplein (een knooppunt voor de aansluiting van de A4 en de A20). Vanuit het rijk is voor de nieuwe weg 511 miljoen euro beschikbaar.

Compensatie
Minister Peijs is zich ervan bewust dat de aanleg van de A4 Delft-Schiedam 'een forse ingreep betekent op de omgeving van de weg'. Zij laat daarom onderzoek doen naar maatregelen die negatieve effecten kunnen verzachten of compenseren. Dat kunnen bijvoorbeeld ecologische passages zijn en geluidsbeperkende maatregelen.

Bron: Persbericht ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl