Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

12 juni 2006

brandnorm

Brand je vingers niet aan de vuurbelasting

Voor de bepaling van de vuurbelasting wijst het Bouwbesluit 2003 de norm NEN 6090 aan. Deze norm wordt vereenvoudigd. Ook wordt een lijst met kengetallen voor veel voorkomende gebouwtypen toegevoegd. Voor een beperkt aantal bouwproducten zal de verbrandingswaarde veranderen. Tot 1 juni kunnen fabrikanten en andere geïnteresseerden commentaar naar NEN sturen.

Het doel van de nieuwe uitgave is beter op het Bouwbesluit aan te sluiten. Bovendien is het taalgebruik vereenvoudigd en de structuur verbeterd.

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

  • Er is een bijlage toegevoegd met een bepalingsmethode voor de massa. Deze toevoeging is alleen ter informatie, om zo nauwkeurig mogelijk te meten;
  • Op verzoek van vele marktpartijen zijn kengetallen voor de variabele vuurbelasting van een aantal categorieën van gebouwen toegevoegd. Als er geen nauwkeuriger gegevens te vinden zijn kunnen deze worden gebruikt. Natuurlijk moet altijd worden nagegaan of het betreffende gebouw inderdaad binnen het gemiddelde van de categorie valt. Een winkel heeft bijvoorbeeld niet dezelfde variabele vuurbelasting als een winkelcentrum, zeker niet als het een boekhandel is!;
  • Aan de lijst met nettoverbrandingswaarden zijn enkele materialen toegevoegd en enkele waarden zijn geactualiseerd. Bovendien zijn (veilige) richtwaarden voor de volumieke massa opgenomen. Fabrikanten worden opgeroepen om deze gegevens te controleren.;
  • Nieuw is de bepaling van de vuurbelasting van een deels open ruimte;
  • Ook nieuw is de mogelijkheid om bijvoorbeeld dakbedekking niet mee te rekenen. Dat kan alleen als het bouwwerk bij volledige verbranding niet instort en die dakbedekking ook nog eens gedurende de volledige brandtijd voldoende is beschermd tegen de hitte. Dit kost extra rekenwerk, maar kan een lagere vuurbelasting opleveren.

Waarom belangrijk?
In het Bouwbesluit gelden voor gebouwen en gebouwdelen met een hoge vuurbelasting zwaardere eisen dan voor delen met een lage vuurbelasting. Zo kunnen regels voor brandcompartiment, voor de tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken en voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, niet van toepassing zijn. Bovendien is maximale vuurbelasting voor een veiligheidstrappenhuis aan een maximum gebonden.

Voor wie belangrijk?
Dit ontwerp is vooral voor fabrikanten van belang, omdat zij nu de kans hebben om de verbrandingswaarde van hun producten te controleren. Daarnaast is de norm van belang voor bouwkundige constructiebureaus en gemeentelijke diensten voor bouw- en woningtoezicht.

meer info: NEN

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl