Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

17 juli 2006

Nieuwe module Asset Management in leergang Modern Projecten Realiseren

Module nr.7 Asset Management (NIEUW)
Datum: 30 augustus 2006
Locatie: Büchnerweg 1, Gouda
Duur: 09.00 – 17.15 uur

Woensdag 30 augustus 2006 organiseert CURNET in samenwerking met overheid en bedrijfsleven de Leergang Modern Projecten Realiseren, module Assetmanagement.

Doelgroep
Deze leergang is bedoeld voor kostendeskundigen, ontwerpers en projectleiders, werkzaam bij publieke en private opdrachtgevers en opdrachtnemers, die betrokken zijn bij het voorbereiden van de aanbesteding en de uitvoering van bouwprojecten.

Beleidsdoelstelling 'De markt tenzij ...'
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hanteert sinds enige tijd het zogenaamde ‘Markt tenzij principe’. Dit impliceert o.a. dat in toenemende mate arbeidsintensieve beheersprocessen door de markt zullen moeten worden overgenomen. De corebusiness van infrabeheerders als RWS en Prorail wordt meer en meer die van regisseur en netwerkmanagement, terwijl de beheerstaken voor langere perioden worden uitbesteed. Overigens zijn ook andere publieke organen doende soortgelijke bewegingen te maken.

Assetmanagement is meer dan een onderhoudscontract, de service oriëntatie van de assetmanager is cruciaal.

Deze overdracht van beheerstaken vraagt om andere contractvormen en samenwerkingsmodellen. Enige relevante begrippen zijn:

  • SLA’s, service level agreements
  • Functioneel specificeren met een resultaat verantwoordelijkheid
  • Andere afrekeningsmodellen (performance based)
  • Diverse onderhoudsmethodieken (preventief, inspectief, etc)
  • Monitoringssystemen

Woensdag 30 augustus wordt ‘s morgens ingegaan op de theorie van Assetmanagement, waarbij ook enige ervaringen vanuit andere landen en andere sectoren zullen worden aangegeven. Voorts zal worden aangegeven waar de veerverbindingen liggen met de andere modules zoals life cycle costing, functioneel specificeren en andere contractvormen.

In de middag is er ruimte voor enige praktijkervaringen. Hiervoor zal worden aangehaakt bij deze cases zoals die thans in Nederland in ontwikkeling zijn, c.q. reeds bestaan.

Voor meer informatie omtrent de module ‘Assetmanagement’ zie www.cur.nl

Aanmelden kan door een email te sturen naar sabine.zijderlaan@curnet.nl

 

meer info: Asset management

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl