Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

4 september 2006

Ruimte voor de rivier

Ruimte voor de rivier: trendbreuk in veiligheid

In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen hoge dijken. Het land erachter is juist gezakt. Als nu een overstroming plaatsvindt, kunnen de economische en emotionele gevolgen hoog oplopen. De ruimte achter de rivierdijken wordt ook steeds intensiever gebruikt. Er komen meer mensen te wonen en de welvaart neemt toe. Hierdoor nemen de gevolgen van een eventuele overstroming toe. Door klimaatveranderingen zullen vaker hoge rivierafvoeren optreden en dat maakt deze gebieden nog kwetsbaarder. Nieuwe dijkversterkingen zijn mogelijk. De kans op een overstroming wordt daarmee kleiner, maar als het toch misgaat zijn de gevolgen juist groter. Om Nederland voldoende veilig, leefbaar én aantrekkelijk te houden is daarom een trendbreuk ingezet: meer ruimte voor de rivier.

Het kabinet heeft een pakket maatregelen vastgesteld dat de rivieren meer ruimte geeft: de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Hiermee krijgt het Nederlandse rivierengebied uiterlijk in 2015 een betere bescherming tegen hoogwater. Tegelijkertijd verbetert de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

Inmiddels heeft het kabinet de Beleidslijn grote rivieren vastgesteld. Deze beleidslijn is de opvolger van de Beleidslijn ruimte voor de rivier en geldt voor alle grote rivieren. De Beleidslijn grote rivieren is bedoeld om plannen en projecten in het rivierbed te kunnen beoordelen. Onder voorwaarden worden mogelijkheden geboden voor wonen, werken en recreëren in het rivierbed. De voorwaarden hebben betrekking op de afvoercapaciteit van de rivier ter plaatse: nieuwe activiteiten mogen de afvoer niet hinderen en geen belemmering vormen voor toekomstige verruiming van het rivierbed.

meer info: Ruimte voor de rivier

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl