Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

3 oktober 2006

Minister Peijs wil maatwerk voor effectieve 80 km zones

Bij drie van de vier 80-km-zones rond de grote steden is de schadelijke uitstoot van het wegverkeer afgenomen. De effecten op files verschillen per traject. Daarom is volgens minister Peijs (VenW) maatwerk nodig.
Minister Peijs heeft een evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verkeersemissies
Uit de evaluatie blijkt dat de schadelijke uitstoot van het wegverkeer is afgenomen bij drie 80-km-zones: de A10 Amsterdam, de A12 Utrecht en de A12 Voorburg. Op de A20 bij Rotterdam heeft de zone een neutraal effect op de verkeersemissies.

Files
De effecten op de files verschillen per traject. De filezwaarte (de lengte maal de duur van de files) is afgenomen op de A10 Amsterdam. Op de A12 bij Voorburg en de A20 bij Rotterdam zijn de files toegenomen.

De files op de A12 bij Utrecht komen volgens de evaluatie niet door de 80-km-maatregel, maar door andere knelpunten in de buurt.
Het beeld bij verkeersveiligheid en geluidshinder is voor alle 80-km-zones positief.

Trajectcontrole
De trajectcontrole op de 80-km-zones blijft bestaan. Wel wordt duidelijker gemaakt dat automobilisten pas een boete krijgen als zij op het traject gemiddeld, na aftrek van een correctie van 3 km, 84 km/uur of harder rijden.
Weggebruikers kunnen daardoor 80 km/uur rijden en zonodig even versnellen om de doorstroming van het verkeer niet te veel af te remmen.

A12 Voorburg
Op de langere termijn wil minister Peijs op het traject A12 Voorburg 'de stad uit' de maximumsnelheid weer verhogen naar 100 km/uur. Dit is niet te realiseren op korte termijn. Dan moeten eerst bijvoorbeeld geluidsmaatregelen worden genomen.

Peijs neemt daarom eerst verkeerskundige maatregelen, zoals betere belijning en bebording.

A20 Rotterdam
Ook bij de A20 bij Rotterdam wil Peijs verkeerskundige maatregelen nemen. Deze moeten ervoor zorgen dat de 80-km-zone beter functioneert.

Maatwerk
De 80-km-zones zijn ingevoerd om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren. Voorwaarden waren dat de zone moet bijdragen aan minder geluidsproblemen en aan een gelijkmatige doorstroming. Ook mag de verkeersveiligheid niet verslechteren.

Uit de evaluatie blijkt dat de snelheidsverlaging per locatie verschillende resultaten oplevert. Daarom is volgens Peijs maatwerk nodig. Zij denkt daarbij onder meer aan dynamische maximumsnelheden. Dit betekent dat de maximumsnelheid varieert, afhankelijk van het tijdstip en de verkeersdrukte.
Peijs wil hiermee proeven doen en stuurt daarover binnenkort een voorstel naar de Tweede Kamer.

Bron: Persbericht ministerie VenW
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl