Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

6 oktober 2006

Infrastructuur

Budget infrafonds stijgt veel minder dan het lijkt, vindt Bouwend Nederland

Bij de presentatie van de miljoenennota werd aangekondigd dat er volgend jaar 820 miljoen euro bij komt voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Maar bij nadere bestudering van de cijfers blijkt het beeld heel wat minder positief, zo stelt Bouwend Nederland vandaag in het blad Podium.

Het is voor een belangrijk deel een verschuiving van budget.

Ruim zeven miljard euro zal er het komende jaar worden uitgegeven aan de hoofdwatersystemen, het hoofdwegennet, de spoorwegen, regionale en lokale infrastructuur en het hoofdvaarwegennet, meldt de begroting van het Infrastructuurfonds voor 2007. Dat is 820 miljoen meer dan voor 2006 was begroot.

Maar het budget voor 2007 is voornamelijk verhoogd omdat werken in voorgaande jaren niet zijn uitgevoerd, vooral als gevolg van de problemen rond luchtkwaliteit. Als er gewoon was doorgewerkt zoals gepland was het werk al klaar geweest, en het geld uitgegeven. Door aanpassing van het kasritme van de aanleg van hoofdwegenprojecten is het budget voor de aanleg van hoofdwegen in 2007 zelfs 320 miljoen euro lager uitgevallen dan oorspronkelijk gepland.

De toename van het budget voor het hoofdwegennet komt voor het grootste deel – bijna 500 miljoen euro – voor rekening van het realisatieprogramma hoofdwegen (aanleg). De budgetten voor de planstudieprogramma’s (vóór en na tracébesluit) zijn in 2007 samen bijna 400 miljoen euro gegroeid. De budgetten voor beheer en onderhoud nemen daarentegen per saldo iets af. Het budget voor de spoorwegen is voor een belangrijk deel gestegen omdat de ministeries van Financiën en Verkeer en Waterstaat besloten om op een andere wijze de BTW te verrekenen. Een bedrag van 422 miljoen euro zal daardoor in 2007 worden overgeheveld van de begroting van Financiën naar de begrotingen van Verkeer en Waterstaat.

Bouwend Nederland constateert dat er nog steeds onvoldoende geld voor bereikbaarheid wordt uitgetrokken. De economie trekt aan, en daarmee ook de mobiliteit. Om de bereikbaarheid te garanderen is substantieel meer budget nodig dan wat het rijk nu uittrekt. Er is een verhoging noodzakelijk tot drie procent van het Bruto Binnenlands Product. En we zitten daar nu nog steeds ver onder.

meer info: Bouwend nederland

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl