Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

26 oktober 2006

waterkering

Peijs maakt afspraken over belangrijke waterkeringen

Minister Peijs (VenW) heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2007-2011 vastgesteld. Hierin staan de belangrijkste waterkeringen die de komende jaren worden versterkt en geld krijgen van het rijk.

Het programma is tot stand gekomen na overleg met provincies en waterschappen. Het gaat om de belangrijkste waterkeringen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer.

Het kabinet heeft in de Miljoenennota van 2006 voor de versterking van deze waterkeringen tot en met 2011 420 miljoen euro gereserveerd. Daarmee pakken Rijkswaterstaat en de waterschappen 44 van de 89 noodzakelijke versterkingen van de dijken aan.

Prioriteit
Onder de maatregelen vallen de versterking van de dijken en kunstwerken langs het Markermeer, in de Hollandse en Zeeuwse delta, in het rivierengebied, langs de Waddenzee en langs de kust. Deze versterkingen kunnen plaatsvinden door bijvoorbeeld het ophogen of verbreden van dijken. Het ministerie heeft, na overleg met waterschappen en provincies, bepaald welke dijken de hoogste prioriteit hebben.

Voor alle 89 versterkingen is tot 2020 in totaal 1,6 miljard euro nodig. Over de financiering van de overige maatregelen moet een volgend kabinet beslissen.

Bron: Persbericht ministerie van VenW
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl