Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

6 november 2006

Facilitair Management

Trendonderzoek gemeenten: meer grip op facilitaire kosten

Gemeenten sturen steeds meer op hun interne kosten. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Facilitaire Kengetallen en trends in gemeenten 2006’, dat dit jaar voor de negende keer door de adviesgroep Facility Management van Capgemini werd uitgevoerd. Het onderzoeksrapport, waaraan ruim vijfenzeventig Nederlandse gemeenten hebben meegewerkt, is op 3 november gepresenteerd op het Facility Management congres in congrescentrum De Hanzehof te Zutphen.

Facilitaire organisaties krijgen steeds meer grip op hun kosten. Zo waren in boekjaar 2005 bij veel gemeenten de facilitaire kosten lager dan in 2004. Met name de kosten van telefonie zijn ten opzichte van het vorige onderzoeksjaar gedaald.

" Uit de jaarlijkse rondetafelgesprekken waarin de onderzoeksresultaten met de deelnemende gemeenten worden besproken blijkt dat steeds meer verantwoordelijke managers de resultaten gebruiken om grip te krijgen op hun facilitaire huishoudingaldus Jacqueline Bakker, projectleider van het onderzoek. "Ook zorgen steeds meer gemeenten voor een meer professionele inkoop waardoor aanbestedingen steeds vaker in concurrentie plaatsvindt. De controle op de naleving van de Europese regelgeving heeft hier zeker invloed op.”

Volgens Jacqueline Bakker heeft nog maar een beperkt aantal gemeenten een visie op stuurinformatie van hun facilitaire organisatie ontwikkeld. Onderdelen van deze visie zouden sturing op facilitaire kosten, klanttevredenheid, objectieve kwaliteit, leveranciersprestaties, medewerkertevredenheid e.d. kunnen bevatten. De resultaten van de 'Trendrapportage facilitaire kengetallen gemeenten’ in combinatie met de uitwisseling van kennis over ’best practices’ tussen gemeenten biedt goede houvast bij sturing op facilitaire kosten. Echter, benchmarkonderzoeken alleen op kosten bieden te weinig houvast om professioneel te sturen op de interne ondersteunende kosten. Deze kosten moeten in het perspectief van objectieve kwaliteit onderling worden vergeleken, bijvoorbeeld op basis van de ’Meetmethodiek Kwaliteit van Facilitaire Activiteiten’. Jacqueline Bakker is dan ook van mening dat in de nabije toekomst het objectief meten van de kwaliteit van de facilitaire activiteiten integraal onderdeel zal worden van de door Capgemini uit te voeren onderzoeken.

Over Capgemini
Capgemini, een van de meest toonaangevende aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten ter wereld, werkt op een unieke manier samen met zijn klanten. Deze werkwijze noemt Capgemini de “Collaborative Business Experience”. Door zich te richten op gezamenlijk succes en het behalen van aantoonbare toegevoegde waarde helpt Capgemini bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe groeistrategieën, het optimaal benutten van de mogelijkheden van technologie, en te groeien als gevolg van een krachtige samenwerking. Capgemini heeft wereldwijd ongeveer 61.000 medewerkers in dienst en realiseerde in 2005 een omzet van 6,954 miljard euro.

Meer informatie: www.nl. capgemini.com
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl