Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

13 november 2006

Ondergronds

GAAT AMSTERDAM ONDERGRONDS?
Parool Theater, Sint Pieterspoortsteeg 33, Amsterdam
woensdag 13 december 2006
aanvang 20.00 uur

reserveren: 020-5584444
Er is een maximum aantal deelnemers van 50
m.m.v. onder anderen
Jan Haasbroek (journalist & voormalig directeur van o.a. VPRO-radio)
Jerzy Gawronski (stadsarcheoloog Amsterdam)
Martien van Goor (Greiner Van Goor Huijten Architecten)
Niels Walters (TU Eindhoven Architectuur), genomineerde Schreudersstudieprijs 2006 (o.v.)

Het ondergrondse Amsterdam staat de laatste jaren in het centrum van de belangstelling, niet in de laatste plaats door de aanleg van de Noord/Zuidlijn en de archeologische bodemvondsten langs het traject. Er zijn echter vele andere redenen voor de aandacht voor de stad onder het maaiveld. De wirwar aan kabels & leidingen bijvoorbeeld die menige publieke dienst slapeloze nachten bezorgt wegens de niet-ondenkbeeldige kans op explosies of andere rampspoed.

En natuurlijk de stijgende interesse voor ondergronds bouwen. Amsterdam, of liever het conglomeraat Groot Amsterdam, moet een visie ontwikkelen, mede met het oog op de groeiende bevolkings/parkeerdruk en de verslechterende luchtkwaliteit. Met ‘bouwen in de diepte’ kan Amsterdam grip krijgen op haar leefklimaat en zich tegelijkertijd onderscheiden van andere Europese steden.

Nieuwe stichting
De recent in het leven geroepen stichting Amsterdam Ondergronds organiseert op 13 december 2006 in het kader van haar oprichting een sfeervol ondergronds programma met gelukkig ook vele lichtbeelden. De stichting wil een structureel efficiënt/effectief gebruik van de bestaande ruimte ondergronds bevorderen, de actuele discussie over ondergronds bouwen stimuleren en de (publieke) kennis over de architectuur en de infrastructuur ondergronds vergroten. E.e.a. ter behoud en vergroting van de vitaliteit, architectonische diversiteit en cultuurhistorische kwaliteit van de stad. De stichting geeft haar strevens vorm via o.a. publicaties, debatten & tentoonstellingen.

Programma in Parool Theater: presentaties, discussie & interview
Gespreksleider is Jan Haasbroek, journalist en voormalig directeur van o.m. VPRO-radio en de Humanistische Omroep.

Summiere introductie van de activiteiten van de stichting, zoals de expositie Amsterdam Ondergronds in 2009 & de plannen voor de bouw van ondergrondse parkeergarages in De Pijp t.b.v. een autovrije publieke ruimte. Aan het woord enkele bestuursleden, o.w. (o.v.) Merel Ligtelijn (freelance publicist/onderzoeker), Jaap Elzas (ontwerper) en Maarten de Boer (Parkeerfonds Amsterdam).

Gasten van de avond:

  • Jerzy Gawronski (stadsarcheoloog Amsterdam) spreekt over het archeologisch potentieel van ondergronds Amsterdam en de integratie van erfgoedzorg in het bouwen.

Het ondergronds bouwen komt hierna aan bod.

  • Met Martien van Goor (Greiner Van Goor Huijten Architecten BV - verantwoordelijk voor de uitbreiding van het Van Gogh Museum; bouw tot 1998) en
  • Niels Walters (o.v., TU Eindhoven Architectuur, een der 7 genomineerden voor de Schreudersstudieprijs 2006 - ontwerp multimediale bibliotheek in kader stedelijke ontwikkelingen Wibautas Amsterdam).

meer info: Centrum Ondergronds Bouwen

     
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl