Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

16 januari 2007

vrouwen in de bouw

Bouw heeft vrouwen nodig in topfuncties

Top van de bouwbranche discussieert over de noodzaak van vrouwen in de top
Vrouwen zijn hard nodig in de top van de bouwwereld. Veranderingen in de branche vragen om andere, ‘vrouwelijke’, competenties en ook aan de opdrachtgeverkant komen steeds meer vrouwen. Bovendien doen bedrijven met vrouwen in de top het beter.

Participatie en doorstroming van vrouwen in de bouw moet daarom meer prioriteit krijgen. Dat was de eensluidende conclusie van alle deelnemers aan de rondetafeldiscussie die onlangs over deze problematiek is gehouden. De discussie vond plaats op initiatief van het Bouwnetwerk, een landelijk netwerk voor hoger opgeleide vrouwen in de bouwbranche.

Onder voorzitterschap van Elco Brinkman van Bouwend Nederland en Colette Niemeijer van Bouwnetwerk werd het onderzoek ’Getallen op tafel’ gepresenteerd. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Bouwnetwerk en PSI Bouw, is besproken met diverse vertegenwoordigers uit de gehele bouwbranche: bouwers, beleggers, vastgoedontwikkelaars, brancheverenigingen, architecten en ingenieurs en woningbouwcorporaties.

Met het onderzoek is in beeld gebracht hoe slecht het feitelijk staat met de positie van hoogopgeleide vrouwen in de bouwbranche. De getallen bevestigen het beeld dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in de bouwbranche in het algemeen veel beter kan. Dat geldt in het bijzonder voor het hogere echalon van de branche. In de top van verschillende sectoren uit de branche is het percentage vrouwen zelfs 0%.

In het onderzoek is gekeken naar de 2000 studenten die jaarlijks afstuderen in de bouwkunde. Daarvan zijn ongeveer 400 vrouw (200 HBO, 200 WO vooropleiding). Waar blijven deze vrouwen in de bouwkolom? Ze zijn niet terug te vinden in de top van de bouwkolom in Nederland. De top 10 van bouwbedrijven kent geen vrouwelijke commissarissen noch directeuren. Bij grote ingeni-eursbureaus is slechts 1 vrouwelijke commissaris te vinden en geen enkele vrouwelijke directeur. De top 10 architectenbureaus komt met slechts 10% vrouwelijke directeuren niet veel verder. Over deze aantallen werd stevig gediscussieerd tijdens de ronde tafelbijeenkomst.

De discussie
Alle deelnemers bevestigden dit beeld en herkenden zich daarin. In een levendige en geanimeerde discussie werden de “need to have” redenen geformuleerd als:

 • De aard van de bouwbranche is sterk aan het veranderen. Er zijn nieuwe aanpakken en methoden nodig om in de toekomst competitief te zijn. Verschuiving zal met name plaatsvinden richting een grotere complexiteit van bouwopgaven, wat met name inhoudelijke competenties vergt.
 • Een bedrijf heeft een competitief voordeel met vrouwen in hun bedrijf, omdat diversiteit in teams tot betere resultaten en minder fouten leidt.
 • Aan de opdrachtgeverkant vind je steeds meer vrouwen.
  In deze periode van toenemende vergrijzing en een toenemend tekort aan kaderpersoneel, zien de deelnemers ook voor de bouwbranche een groot belang bij een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen.
  Over de wijze waarop participatie en doorstroming van vrouwen in de bouwbranche kunnen wor-den bevorderd werd het volgende gezegd:
 • Let vooral ook op de instroom onderaan. Vrouwen aantrekken gaat niet vanzelf: zet er een marketingbureau op om de cultuur meer in overeenstemming te brengen zodat vrouwen er ook willen werken;
 • Bedrijven in de sector moeten zichzelf de kritische vraag stellen: is mijn bedrijf aantrekkelijk voor vrouwen;
 • Vrouwen moeten dezelfde kansen krijgen om door te stromen als mannen. Tot nog toe vindt beoordeling te veel plaats op basis van herkenning en niet op basis van objectieve performance criteria. Ook actieve coaching maakt hier onderdeel van uit.
 • De bouw kan leren van andere sectoren. Door actief beleid te voeren en harde targets te stellen als het gaat om het aantal vrouwen is in andere sectoren deze doorstoom inderdaad verbeterd. Dit is onder meer te zien aan de al relatief hoge participatie bij woningbouw corporaties.
 • Kinderopvang blijft een discussie item, maar is eigenlijk een non issue. Waarom lukt het dan wel in de ziekenhuiswereld waar zelfs een 24 uurs economie geldt en voornamelijk vrouwen werken? Met name flexibilisering van arbeidstijden is een belangrijke oplossingsrichting.
 • Ze zijn er gewoon niet, was een van de argumenten. Kortom, maak vrouwen beter vindbaar. Ook de vrouwen moeten hier zelf wat aan doen door assertiever te zijn en kenbaar te maken dat ze hogerop willen.

Het vervolg
Bouwend Nederland heeft het Bouwnetwerk uitgenodigd om in kleiner committee de uitkomst van de ronde tafel discussie verder in de praktijk te brengen.
Verder zal het rapport gecomplementeerd worden met de resultaten van de andere ronde tafel gesprekken. Deze gespreksronde met verschillende bedrijven uit de bouwbranche zal worden gevolgd door een debat met beleidsmakers van betrokken ministeries, gemeenten en brancheor-ganisaties en onderwijsinstellingen. Het eindresultutaat inclusief de aanbevelingen zal aan het Ministerie van VROM en ondernemingen in de bouwbranche worden aangeboden. Alleen met hulp van actief beleid door de overheid en de sector zelf kan verandering komen in de getallen die nu op tafel liggen.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door:

 • PSI Bouw (hoofdsponsor en opdrachtgever),
 • Min. Economische Zaken,
 • Bond Nederlandse Architecten,
 • Bouwend Nederland,
 • Fundeon,
 • ABT,
 • ProCap,
 • Com.Wonen,
 • Bouwfonds MAB,
 • Rodamco Nederland,
 • Ans de Wijn Bedrijfsmakelaars,
 • EIB,
 • ONRI,
 • Bouwradius,
 • Search,
 • Tussen Ruimte.

Bouwnetwerk
Bouwnetwerk is een landelijk netwerk voor de hoger opgeleide vrouw in de bouw. In een kalenderjaar zijn er circa 130 vrouwen aangesloten. Bouwnetwerk heeft twee doelstellingen; 1) professioneel netwerken tijdens excursies naar interessante bouwopgaven en 2) het stimuleren en bevorderen van doorstroming van vrouwen naar de top van de bouwbranche.

Meer info: www.bouwnetwerk.net
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl