Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

30 maart 2007

Uitreiking BJ Max-prijs 2007 voor sanitaire technieken

Tijdens de vrijdag 30 maart 2007 gehouden TVVL jaarvergadering in Zwolle werd de BJ Max-prijs 2007 uitgereikt aan de heer W (Will) J.H. Scheffer. De heer Scheffer, senior beleidsmedewerker bij UNETO-VNI, ontving deze prijs vanwege zijn vakinhoudelijk leiderschap, publicaties en voordrachten vele jaren lang, op het gebied van de sanitaire technieken.

De B.J. Max-stichting heeft als primair doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en studie op het vakgebied van installaties in gebouwen, zulks in de meest ruime zin van het woord ter beoordeling van de jury. De stichting tracht haar doel te bereiken door het zo mogelijk jaarlijks uitkeren van een penning, een oorkonde en een geldbedrag aan een persoon, een samenwerkingsverband van personen, danwel een organisatie, die een bijzondere prestatie heeft verricht en dit werk op een voor alle geïnteresseerden toegankelijke wijze heeft gepubliceerd. Het geldbedrag is verdeeld in een bedrag ter vrije besteding door de winnaar (€ 2000,=) en een bedrag (eveneens € 2000,=) ter besteding aan kennisoverdracht over een onderwerp binnen het vakgebied, zulks aan te geven door de prijswinnaar.

De prijswinnaar(s) moet(en) de Nederlandse nationaliteit bezitten en bij de publicatie moet het gaan om origineel werk.

De jury van de B.J. Max-prijs 2007 bestond uit:

  • Prof. ir. H. van der Ree (voorzitter);
  • mevr. dr. ir. P.M. Bluyssen en
  • de heer drs. ir. P.M.D. Kruijsse
    (voorzitter van de Redactieraad TVVL Magazine).

De heer ir. B.J. Max (16-03-1908 _ 20-10-2001) was directeur van het toenmalige adviesbureau Verhoeven.
In de Organisatie van Nederlandse Raadgevende Ingenieursbureaus ONRI was hij bestuurlijk zeer actief en werd hij tot erelid benoemd. Mede door zijn grote inspanning werd in 1959 de TVVL opgericht. Hij vond dat ons vakgebied zich zelfstandig moest profileren en haar mogelijkheden onvoldoende benutte door een afdeling “Warmtetechnologie” van het KIVI te blijven.
De heer Max was eerste voorzitter en ook erelid van de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL. Hij was een bescheiden man, en het heeft ook veel overredingskracht gekost de prijs naar hem te vernoemen. Zo was het ook typerend voor hem dat hij in de statuten van de stichting de tekst liet opnemen “het uitkeren van een eenvoudige herinneringspenning”. Zij rol in ons vakgebied was echter verre van bescheiden!vlnr: prof. ir. H. van der Ree , de heer en mevrouw Scheffer,
ing. W.M.F. de Vries (voorzitter B.J. Max-stichting)

Bij monde van haar voorzitter ing. W.M.F. de Vries, maakte het bestuur van TVVL tijdens de feestelijke TVVL jaarvergadering in Zwolle tevens bekend dat zij de heer J. van den Akker heeft benoemd tot Lid van Verdienste van TVVL. De heer Van den Akker kreeg deze onderscheiding vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging gedurende vele jaren, bij zijn afscheid als voorzitter van de zgn. VoorbereidingsCommissie.

meer info: TVVL

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl