Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

15 juni 2007

Roch Manual

De Nieuwe Eueopese Rock Manual

Natuursteen (breuksteen, basalt, grind, steenslag) is het meest voorkomende constructieve materiaal in de waterbouw. In Nederland, waar steen meestal geïmporteerd moet worden, is ook relatief grote toepassing gevonden voor de steenachtige materialen uit de industrie, zogenaamde alternatieve materialen zoals mijnsteen, slakken, silex. De grootste ervaring met toepassing van deze materialen is opgedaan bij de bouw van de Deltawerken, Europort, de aanpassing scheepvaartkanalen, realisatie van dijkversterkingen, de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg en kustverdedigingswerken. Daarnaast is ook veel ervaring opgedaan door Nederlandse bedrijven bij verschillende buitenlandse projecten (Z. Korea, Bangladesh, Singapore, etc.).

Om deze verschillende toepassingen/projecten te ondersteunen is de laatste decennia ook veel onderzoek gedaan naar de dimensioneringstechnieken, materiaaleisen en specificaties van steenachtige materialen. Daarnaast zijn nieuwe methoden ontwikkeld voor de kwaliteitsborging, risicoanalyse en probabilistiek. Begin jaren negentig is door de Rijkswaterstaat, CUR en het bedrijfsleven een initiatief genomen om deze ervaringen, aangevuld met buitenlandse kennis en ervaring te bundelen. Dit heeft geresulteerd in een tweetal boekwerken:
Manual on use of rock in shoreline and coastal engineering, 1991 (in samenwerking met CIRIA in England), Manual on use of rock in hydraulic engineering, 1995 (met uitbreiding naar afsluitingsweken, oevers en rivierwerken)

Sinds het verschijnen van de beide Rock Manuals zijn er vele vorderingen gemaakt op technisch, milieutechnisch en economisch gebied, waardoor de Manuals verouderd zijn. In 2003 is in overleg van Nederlandse marktpartijen (RWS, aannemers en ir-bureaus, kennisinstellingen) en buitenlandse instellingen (CIRIA en Wallingford in Engeland en CETMEF en Sogreah in Frankrijk) vastgesteld dat het noodzakelijk is om te komen tot een update van the Rock Manual. Bij deze update worden beide delen en geïntegreerd en geactualiseerd. Aan dit project nemen deel RWS, aannemers en ingenieursbureaus en kennisinstellingen. Daarnaast participeren landen zoals landen zoals Denmark, Duitsland en Spanje.

Voorjaar 2007 is het zo ver. De nieuwe Rock Manual is dan gereed en kan begin 2007 op de Nederlandse markt geïntroduceerd worden.

Het doel van deze cursus is te zorgen voor de kennisoverdracht van bovengenoemde materie. De cursus zal een afspiegeling zijn van de meest recente technologische ontwikkeling op het gebied van toepassing van steen- en steenachtige materialen in de waterbouw. Veel aandacht wordt geschonken aan de case studies waar verschillend dimensioneringstechnieken en ontwerpmethodieken voor de relevante toepassingsgebieden geïllustreerd worden. Het nieuwe Manual vormt de basisstof (syllabus) van dit onderdeel van de cursus.

In het kader van integraal ontwerpen en kosten-baten analyse wordt geleerd dat men alternatieve oplossingen moet bekijken voordat een definitief keuze wordt gemaakt. In dat proces moeten behalve steenachtige materialen ook andere materialen en systemen meegenomen worden. Daarom, wordt de laatste dag besteed aan de nieuwe ontwikkelingen rond de andere materialen en systemen met nadruk op toepassing in bekledingsconstructies (asfalt, steenzettingen, blokkenmaten, geosystemen).

bron: PAO of CUR
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl