Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

19 juni 2007

Diemen Bergwijkpark Noord: Multifunctioneel!

Het noordelijk deel van kantorenpark Diemen Bergwijkpark bevindt zich in een neerwaartse spiraal. De leegstand is bovengemiddeld. De negatieve ontwikkeling gaat gepaard met een (gevoel van) sociale onveiligheid en een matig imago. De verwachting is dat het gebied zonder drastische ingrepen zal verslechteren.

De gemeente Diemen heeft aan Bureau Stedelijke Planning bv uit Gouda gevraagd om een toekomstvisie voor dit gebied op te stellen met verschillende scenario's. Eén van deze scenario's is transformatie naar een multifunctioneel gebied. Op 7 juni heeft de gemeenteraad van Diemen unaniem voor dit scenario gekozen.

In opdracht van de gemeente Diemen heeft Bureau Stedelijke Planning bv uit Gouda een toekomstvisie opgesteld voor het noordelijk deel van het kantorenpark Diemen Bergwijkpark. Dit deel van Bergwijkpark kent een bovengemiddelde leegstand.

De toekomstvisie bevat een drietal scenario's. De eerste betreft handhaving van het huidige kantorengebied. Wel wordt een kwaliteitsimpuls gegeven door differentiatie van het kantorenaanbod en toevoeging van ondersteunende functies. Het tweede scenario betreft een volledige transformatie van het gebied tot een woonwijk. De gemeente heeft hiermee de mogelijkheid om diverse woningtypen toe te voegen aan de huidige woningvoorraad.

Het derde scenario betreft een gemengde functie van Bergwijkpark Noord. Feitelijk een combinatie van de eerste twee richtingen. De kantorenfunctie wordt kwalitatief verbeterd en er worden woningen toegevoegd. Het hele gebied krijgt ook een kwaliteitsimpuls door toevoeging van ondersteunende voorzieningen.

De drie scenario's hebben met elkaar gemeen dat de kwaliteit van de openbare ruimte (verder) verbeterd moet worden. Dit geldt ook voor de toegangen tot de stations. Uitgangspunt voor de scenario's is dat de bestaande voorzieningen in Diemen niet worden aangetast.

Met behulp van de studie van Bureau Stedelijke Planning bv heeft de gemeente Diemen een onderbouwde keuze voor een gewenste ontwikkelingsrichting kunnen maken. De gemeenteraad heeft op 7 juni 2007 gekozen voor het omvormen van Bergwijkpark Noord tot een multifunctioneel gebied, het derde scenario.

De uitwerking van de visie zal in de loop van 2007 plaatsvinden. Bij de uitwerking worden grondeigenaren, bestaande gebruikers van het gebied, projectontwikkelaars en (mogelijke) toekomstige gebruikers van het gebied betrokken. De gemeente heeft daarbij een coördinerende rol: de juiste partijen aan tafel krijgen en zorgen voor de uitwisseling van verschillende belangen.

Samen met de genoemde partijen wordt Bergwijkpark Noord omgevormd tot een levendig gebied, met een prettig woon-, werk- en leefklimaat.

 

 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl