Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

27 juni 2007

Besluitvorming gemeenten hindert bouwproductie

Woningcorporaties hebben bij de bouwproductie vooral last van de complexe en langdurende besluitvorming bij gemeenten. Ook hebben gemeenten te weinig mankracht voor de bouwplannen van corporaties. Dit blijkt uit een onderzoek onder het Aedes-ledenpanel over problemen rond de planontwikkeling van woningbouwprojecten.

Van de reacties die tussen 14 en 23 mei 2007 zijn verzameld, geeft 80 procent aan dat de integrale stijging van bouwkosten een groot struikelblok vormt. De personeelscapaciteit bij de aannemer wordt niet nadrukkelijk als bedreiging ervaren, terwijl de bouwsector dit zelf wel als probleem ziet. Milieuregelgeving zorgt niet voor problemen, volgens de ondervraagden.

Het grootste knelpunt op het gebied van ruimtelijke ordening is de afwachtende houding rond het toepassen van de artikel-19-procedure, de vrijstellingsmogelijkheden in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Tijdens de ledenbijeenkomst over het Antwoord aan de samenleving in mei en juni 2007 kwam dit punt ook al aan de orde. Het ministerie van VROM verwacht dat de rompslomp rond vergunningen af zal nemen met de invoering van de nieuwe WRO en de Omgevingsvergunning in 2008.

Om de samenwerking tussen corporaties en gemeenten te verbeteren, biedt Aedes samen met de VNG ondersteuning in het maken van concrete prestatieafspraken. Ook start in het najaar van 2007 de cursusreeks Van woonvisie tot prestatieafspraken. Met deze cursus hebben de deelnemers voldoende handvatten om inbreng te kunnen leveren in de beleidsontwikkeling van de gemeentelijke woonvisie.

Verder worden er bijeenkomsten rond de Omgevingsvergunning georganiseerd, en ontwikkelt Aedes samen met andere brancheverenigingen een vragenboekje over de rol van de aanvrager bij de Omgevingsvergunning. Corporaties die meer informatie willen over de invoering van de omgevingsvergunning kunnen zich aanmelden via de link in de ‘zie ook’-kolom.

bron: Aedesnet

 

 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl