Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

18 november 2007

Haagse ambities woningbouw 2005 - 2010 krijgen vorm
Extra geld nodig voor stimulans woningproductie na 2010

De Haagse wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) vindt dat het Rijk extra geld beschikbaar moet stellen waarmee corporaties en marktpartijen verleid kunnen worden tot extra productie. Volgens de wethouder is deze stimulans nodig om de bouwproductie ook na 2010 op peil te houden.

De gemeente Den Haag heeft met het Rijk en het Stadsgewest Haaglanden afgesproken voor 1 januari 2010 16.200 nieuwe woningen op te leveren in zowel de sociale (30%) als de vrije sector (Taskforce 16.200 woningen).

In de tussentijdse evaluatie die vandaag verscheen staat de teller voor Den Haag op ruim 6.000 woningen. Het streven is tussen 2005 en 2010 ruim 16.000 woningen op te leveren. Marnix Norder: “We zijn op de goede weg. Er liggen veel plannen klaar en van een flink aantal woningen is de bouw gestart. Maar het gaat zeker niet vanzelf. We moeten alle zeilen bijzetten om die ruim 16.000 woningen te kunnen bouwen voor 2010. Om ook na 2010 de ambities van het kabinet waar te kunnen maken (landelijk 80.000 - 100.000 woningen per jaar opleveren) zijn forse extra investeringen nodig”.

Bouwproductie na 2010
Wil Den Haag na 2010 aan de landelijke ambities kunnen voldoen dan zijn forse investeringen nodig. Na 2010 zijn de meeste Haagse Vinexlocaties grotendeels gerealiseerd. De opgave is dan vooral gericht op de binnenstedelijke gebieden. Bestaande gebieden krijgen nieuwe functies op basis van een integrale gebiedsaanpak. Extra financiële steun van het Rijk na 2010 is nodig voor vernieuwing van de krachtwijken, de infrastructuur en ontsluiting van woongebieden te optimaliseren en te zorgen dat locaties tijdig tot ontwikkeling kunnen komen.

Maatregelen voor versnelling
De belangrijkste risico’s voor de haalbaarheid van de
taskforcedoelstelling zijn de marktomstandigheden en de complexe wet- en regelgeving. De invloed van de gemeente hierop is gering. Om binnen de afgesproken tijd toch te komen tot het gewenste resultaat zijn extra produktieafspraken gemaakt met de betrokken woningcorporaties Vestia, Staedion en HaagWonen en de overige marktpartijen. De drie corporaties hebben zich verplicht om de geplande sociale woningen te realiseren.
Wethouder Norder: “Wij hebben een pakket aan maatregelen getroffen om de woningbouw te versnellen, zoals het in een vroeg stadium afspreken van randvoorwaarden, verbetering van de projectplanningen en vergunningenprocedures en versnelling in juridisch-planologische procedures. We hebben waar mogelijk onze bijdrage geleverd maar we verwachten ondersteuning vanuit de overheid voor die factoren waarop wij geen invloed hebben”.

Veel woningen opgeleverd in 2008 en 2009
De grote ‘bulk’ van de geplande woningen wordt vanaf 2007
gerealiseerd. Veel plannen zijn op dit moment in de bouwvergunnings- of uitvoeringsfase. Deze woningen zullen in 2008 en 2009 worden opgeleverd.
Voor de periode 2007 - 2009 staan er 12.500 woningen in de planning.

Bouwen voor alle Hagenaars
De gemeente slaagt er in om een kwaliteitsimpuls voor de stad te
realiseren door te bouwen op verschillende plekken in de stad, voor huishoudens met een grote en met een bescheiden beurs. Eengezinswoningen in de wijk Wateringse Veld, Ypenburg en Leidschenveen, maar ook in Spoorwijk en Den Haag Zuidwest. Appartementgebouwen zoals Brinkhaege, La Fenêtre en de Prinsenhof in het Beatrixkwartier. Er wordt gebouwd voor doelgroepen die in het gemeentelijk woonbeleid extra aandacht krijgen.

Woningen voor ouderen in de Akeleistraat, de Natalstraat, en Favente Deo in Morgenstond, maar ook studentenwoningen in gebouw het Strijkijzer nabij Station Hollands Spoor.

Met nieuwbouw wil de gemeente de kwaliteit van de stad verbeteren door woningen te bouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd. De samenstelling van de nieuwe wijken is meer gedifferentieerd door een brede variatie aan woningen in zowel uitstraling als prijsklassen. Voor de doorstroming op de woningmarkt, de vernieuwing van verouderde wijken en het huisvesten van aandachtsgroepen blijft een aanzienlijke nieuwbouwproductie op korte en langere termijn van belang.

Locatiebezoek taskforce projecten
Wethouder Marnix Norder heeft in het kader van de voortgangsrapportage samen met genodigden een bezoek gebracht aan twee nieuwbouwlocaties in Den Haag. Het eerse bezoek was in de wijk Bouwlust waar woningcorporatie Vestia zowel appartementen en eengezinswoningen bouwt in de woonbuurt De Raden. Bouwlust maakt deel uit van een van de Haagse krachtwijken. Het tweede bezoek vond plaats in de wijk Wateringse Veld.

Hier werd een eerste paal geslagen van project de Wateringse
Binnentuinen, een project van Verwelius Projectontwikkeling. Dit project bestaat uit 45 eengezinswoningen in het dure segment. Hiermee wil Den Haag de koopkrachtige middenklasse aan de stad binden.

 

 

 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl